Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
zehnder logo
Viessmann Belgium logo
Antargaz
bulex
X²O logo
Logo DRU
Logo Bosch
Verwarming

Zonnepanelen blijven renderen

Zonnepanelen hebben nog altijd een terugverdientijd van 5 jaar en 6 maanden. En dat ondanks het wegvallen van de federale belastingvermindering en de dalende prijzen voor groenestroomcertificaten. Rien Van den Broek, zaakvoerder van zonnepanelen bedrijf RW Solar uit Turnhout, licht de berekening toe.

Kostprijs zonnepanelen

Groendenkend België werd op 1 januari wakker met een kater. Voor het gros van de energiebesparende investeringen, ook het plaatsen van zonnepanelen, valt de populaire belastingvermindering van 40 procent immers weg.

'Toch blijft de terugverdientijd van een installatie zonnepanelen zeer aanvaardbaar voor particulieren', stelt Rien Van den Broek van RW Solar, een bedrijf gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen. 'Dat hebben we te danken aan de dalende tarieven voor zonne-installaties. Vandaag plaatsen we huishoudelijke installaties vanaf twintig panelen en met een vermogen vanaf 3.800 wattpiek voor 2 euro per wattpiek, tarieven die een jaar geleden nog ondenkbaar waren. En grote bedrijfinstallaties zijn nog goedkoper. Wij hebben bijvoorbeeld onlangs een offerte verstuurd van 327.000 euro als kostprijs voor een installatie van 247 kilowattpiek, volledig geïnstalleerd, exclusief btw en ac-bekabeling. Dat komt overeen met amper 1,3 euro per wattpiek. Hiervoor is wel een beschikbare oppervlakte van 1.700m² nodig.'

Lagere energiefactuur

'De prijzen van zonnepanelen zijn vorig jaar fors gedaald na het terugschroeven van de zonne-subsidies in Duitsland', legt Van den Broek uit. 'Voorraadoverschotten hebben de tarieven toen met 20 tot 25 procent gekelderd. Hierdoor produceren heel wat fabrikanten vandaag tegen kostprijs en zijn de tarieven voor zonnepanelen tot een nooit gezien minimum teruggevallen.'

Door deze prijsdaling blijft de terugverdientijd van zonnepanelen, zelfs na het wegvallen van de belastingvermindering, zeer aanvaardbaar. Tegenover dit flink afgeslankte kostenplaatje staan immers ook nog altijd twee niet te versmaden financiële voordelen. Ten eerste, de besparing op de energiefactuur. 'Alle kosten inbegrepen (btw, netwerkkosten, kosten groene stroom, vaste vergoeding, enz…) betaalt een particulier al snel 0,21 euro per verbruikte kilowattuur. Dat is makkelijk na te rekenen als je de factuur er even bijneemt', stelt Van den Broek vast. 'Particulieren die met hun installatie 3.230 kilowattuur per jaar produceren - wat overeenkomt met een installatie van 3.800 wattpiek - sparen tegen dit tarief 678,30 euro uit per jaar (of 3.230 x 0,21 euro). Dat cijfer is gebaseerd op het gemiddelde verbruik in België.'

Groenestroomcertificaten

Daarbij moet ook nog de opbrengst van de groenestroomcertificaten geteld worden. Voor zonnepanelen die tussen 1 januari en 1 april van dit jaar in gebruik worden genomen, garandeert de Vlaamse overheid gedurende twintig jaar een subsidie van 250 euro per 1.000 kilowattuur geproduceerde stroom. Bij de productie van 3.230 kilowattuur uit ons voorbeeld, komt de subsidie dan uit op 807,50 euro (3,23 x 250 euro) per jaar. Tellen we dat op bij de besparing op de energiefactuur, dan komen we aan een totale financiële opbrengst van 1.485,80 euro per jaar.

Terugverdientijd zonnepanelen

Zetten we deze opbrengst af tegen de kostprijs van de zonne-installatie, dan blijkt het resultaat verrassend gunstig uit te vallen. 'Wie door ons een installatie laat plaatsen van 3.800 wattpiek betaalt tegen onze nieuwe tarieven, inclusief montage en btw (6%), 2 euro per wattpiek of een totale kostprijs van 7.600 euro', becijfert Van den Broek. 'Bij een jaarlijkse opbrengst van 1.485,80 euro wil dat zeggen dat deze investering terugverdiend is na ongeveer 5 jaar en 6 maanden. Daarna wordt de opbrengst pure winst, want de groenestroomcertificaten zijn gewaarborgd voor 20 jaar. En blijven de energieprijzen stijgen, dan zal de besparing op de energiefactuur er alleen maar groter op worden.'

'Deze cijfers tonen duidelijk aan dat zonnepanelen ook zonder belastingvermindering rendabel kunnen zijn. Dat zien we momenteel in Nederland, waar geen subsidies bestaan voor zonne-energie. Ook daar blijken zonnepanelen een groot succes, terwijl de terugverdientijd daar op ongeveer 10 jaar ligt.'

Afbouw groencertificaten

Over de afbouw van de groenestroomcertificaten maakt de installateur van zonnepanelen zich dan ook weinig zorgen.

'Vanaf 1 april valt de waarde van de groenestroomcertificaten terug tot 230 euro per 1.000 wattpiek geproduceerde energie. De terugverdientijd van de installatie uit het voorbeeld stijgt daarmee slechts lichtjes, tot 5,8 jaar', rekent Van den Broek voor. 'En ook de verdere terugval van de groenestroomcertificaten tot 210 euro vanaf 1 juli verandert het plaatje niet fundamenteel. Zeker dit jaar blijven zonnepanelen dan ook een rendabele investering. Het is pas vanaf 2016 dat de subsidies in Vlaanderen tot het minimumniveau van 90 euro dalen, gewaarborgd gedurende 15 jaar. Alles bij elkaar, is het duidelijk dat het nog niet te laat is voor wie dit jaar nog zonnepanelen wil plaatsen.'


Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in