Gebruiksvoorwaarden

Met het bezoek aan Habitos.be verklaart de gebruiker van deze website zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Auteursrechten

De volledige inhoud van ‘Habitos.be’ (teksten, tekeningen, foto’s, films, logo’s, data, software, handels- en domeinnamen en informatica) is beschermd door intellectuele en andere rechten en is de eigendom van Habitos

Bepaalde namen, merken, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom aan partijen die deelnemen aan deze website.

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk deze eigendomsrechten en verbindt zich ertoe geen wijzigingen aan te brengen. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of een deel van deze site – in welke vorm of manier dan ook – zijn streng verboden, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Habitos,

Het is eveneens verboden deze informatie elektronisch op te slaan – behalve om deze website te kunnen bekijken – te verspreiden of te gebruiken voor onwettelijke doeleinden.

Ook de vormgeving van deze website (plan, keuze en schikking van de rubrieken,…) is beschermd. Kopiëren, aanpassen of wijzigen van het geheel of een deel van de website is verboden zonder voorafgaandelijke toestemming. 

Aansprakelijkheid

De redactie van Habitos streeft naar de juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. Toch kan deze informatie onvolkomenheden bevatten. Habitos.be kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor iedere beslissing of actie die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de aangeboden informatie of gegevens. Noch is Habitos verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of eender welke schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van de informatie of data. Dit zelfs wanneer Habitos gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Habitos is evenmin verantwoordelijk voor virussen indien deze – ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen - op de site zouden voorkomen en wijst dan ook de aansprakelijkheid af voor eender welke schade die hieruit zou kunnen voortkomen.

Habitos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.habitos.be en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. 

Externe linken

Habitos.be en zijn subdomeinen bevat hyperlinks naar externe websites. Habitos heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze websites.

Habitos kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze websites.

Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot Habitos valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.
In geval van geschil is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.

Google Policy

Om meer te weten hoe Google gepersonaliseerde gegevens gebruikt, bezoek de Google Privacy en voorwaarden.