Verwarming

Nieuwe raad van bestuur en nieuwe voorzitter voor ATTB

Auteur: Marquiz

De Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal, ATTB, heeft sinds 28 april 2023 een nieuwe raad van bestuur en een nieuwe voorzitter. De bestuurders werden zoals statutair voorzien voorgesteld door de leden van de verschillende secties en benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat loopt gedurende twee jaar. De nieuwe voorzitter is Christophe Leroy en de nieuwe vice-voorzitter is Yves Vanpoucke. Zij volgen respectievelijk de zeer gewaardeerde Gerd Vrieling en Hans Van der Perre op.

ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, profileert zich al vele jaren als informatie- en vertegenwoordigingsplatform voor haar sector bij de overheden en de bouwsector in het algemeen. De associatie werd in 1973 opgestart, telt een vijftigtal leden, vertegenwoordigt meer dan 100 merken en 95% van de sector van verwarmingsketels in België, 85% van de geothermische warmtepompen, 80% van de lucht-waterwarmtepompen en 80% van de zonneboilers. Hiermee vertegenwoordigde ATTB in 2022 een omzet van € 1.370 miljoen en 2.370 medewerkers.

ATTB telt 5 secties, met name: ‘Verwarmingsketels’, ‘Dienst na verkoop’, ‘Systeemcomponenten en technische adviezen’’, ‘Warmtepompen, wkk en biomassa’ en ‘Zonneboilers’. Elke sectie heeft zijn eigen verantwoordelijken die permanent contact houden met de aangesloten bedrijven en de markten waarin zij actief zijn.

ATTB: doel, visie en missie

ATTB verenigt de producenten en invoerders van systemen voor verwarming en productie van sanitair warm water op basis van traditionele en hernieuwbare energie, en aanverwante diensten en producten. De leden ontmoeten elkaar op regelmatige basis om ideeën en ervaringen uit te wisselen, evoluties op de markt te bespreken en relevante informatie te verzamelen. ATTB verzorgt op een neutrale manier en zonder commerciële doelstellingen de bedrijfsoverstijgende communicatie naar en de relaties met installateurs, pers, overheid en andere relevante actoren. Namens de leden neemt ATTB tevens deel aan of organiseert relevante overlegplatformen, discussiefora, beurzen, seminaries, opleidingen en andere evenementen.

De leden van ATTB ontwikkelen en bieden producten en diensten aan die de consument maximaal comfort aanbieden op het vlak van ruimteverwarming en het verwarmen van sanitair water en het besparen van energie en CO 2 . Ze baseren zich hiervoor op actuele evoluties op technologisch vlak en streven naar een steeds hogere efficiëntie. Op die manier dragen de leden bij tot de nationale en internationale doelstellingen inzake CO 2 -uitstootreductie in het kader van het klimaatbeleid. De leden garanderen dat hun producten en diensten beantwoorden aan alle eisen op het vlak van veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en professionalisme.

Raad van bestuur

De bestuurders worden voorgesteld door de leden van de 5 secties en benoemd door de algemene statutaire vergadering. Hun mandaat loopt gedurende twee jaar. De nieuwe samenstelling:

  • Voorzitter: Christophe Leroy (Viessmann)
  • Vice-vooorzitter: Yves Vanpoucke (Remeha)
  • Algemene secretaris en penningmeester: Alain Van Langeraert (Van Marcke)
  • Bestuurders: Patrick Bougard (Groupe Atlantic), Robert Brandon (Vaillant), Eric Ladang (Aqualysis), Wouter Peeters (NIBE) Wim Persoons (Thema), Walter Van Dael (Bosch), Bruno Vanlede (Ubbink)
  • Ondersteuning raad van bestuur: Patrick O en Hans Van der Perre

Meer info op de website van ATTB.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in