Aanbevolen partners

Zelfbouwmarkt logo
Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
zehnder logo
Viessmann Belgium logo
Antargaz
bulex
X²O logo
Logo DRU
Logo Bosch
Verwarming

Zonneboilers en warmtepompen in de lift

De verkoop van verwarmingsketels zit voor het tweede opeenvolgende jaar in een dalende lijn (-5%). Oorzaak voor deze trend is nog altijd het wegvallen van de fiscale premies in 2011. Gevolg is dat het aandeel verouderde ketels in het totale ketelpark groot blijft. De nieuwe technologieën bieden echter heel wat potentieel en hier stimuleert de overheid wel.
In Vlaanderen is er alvast een stijgende trend in de verkoop van zonneboilers. Dit heeft vooral te maken met de gezonde financiële ondersteuningspolitiek die het Vlaams Gewest momenteel voert. In 2014 worden de voorwaarden voor het krijgen van een zonneboilerpremie nog verder geoptimaliseerd. Zo hebben alle woningen waarvoor de bouwaanvraag voor 31/12/2013 werd ingediend recht op de premie. Bovendien wordt vanaf 2014 de toepassing van hernieuwbare energiebronnen in nieuwbouw verplicht. De verwachtingen voor 2014 zijn dan ook voorzichtig positief.
Ook in Brussel stelt ATTB vast dat het systeem van premies behouden blijft. Maar de drempelvrees voor de consument blijft hier groot omdat het totaal aantal energiepremies geplafonneerd wordt waardoor de maatregel zijn effect mist. In Wallonië hinkt de installatie van zonneboilersystemen evenwel ernstig achterop. De Waalse regering aarzelt te lang met het aanpassen van het 10 jaar oude, destijds succesvolle, maar ondertussen achterhaalde ondersteuningsmechanisme en daardoor is de verkoop ineengestort.

Warmtepompen: kleine maar groeiende markt

Wat betreft verwarmingswarmtepompen noteert ATTB een consistente groei. Toch blijft de markt nog steeds te klein en geniet de technologie nog altijd onvoldoende bekendheid bij het grote publiek.
Belangrijk bij een warmtepomp is de aandacht voor details Een warmtepomp is slechts zeer zuinig op voorwaarde dat ze vakkundig werd berekend en geplaatst. Een gedegen opleiding van installateurs en een goede opvolging van de geïnstalleerde warmtepompen vormen dan ook een conditio sine qua non om negatieve ervaringen met warmtepompen zoals die in de ons omliggende landen voorkwamen te vermijden. Warmtepompen kunnen veel maar niet alles. Het aantal geïnstalleerde warmtepompboilers groeit eveneens. In 2013 noteert ATTB een stijging van 50% van het aantal verkochte warmtepompboilers.

Condensatieketels: stagnerende markt

Daar waar alternatieve energie-oplossingen zoals zonneboilers  en isolatietechnieken wel op overheidssteun kunnen rekenen, stelt ATTB vast dat de fiscale steun voor energiezuinige condensatieketels weggevallen is en dat terwijl ongeveer 80% van de ketels in België aan vervanging toe is.ATTB pleit dan ook sterk voor een activeringsbeleid om de 3,2 miljoen ketels in ons land op termijn te vervangen. Energiezuinige condensatieketels verdienen alle aandacht in een integraal energiebeleid dat focust op  alle aspecten van energiezuinig bouwen en wonen.
De sector besteedt veel aandacht aan hybride modellen, die de voordelen van energiezuinige condensatieketels combineren met de voordelen van warmtepompen, zonne-energiesystemen of andere hernieuwbare bronnen. Zeker bij renovatie is dit een ideale oplossing omdat de aanpassingswerken minimaal zijn en de ketel kan aangesloten worden op het bestaande verwarmingssysteem. Bovendien is het zeer praktische toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Met een haalbare investering kan de consument op die manier 50% besparen op zijn verwarmingsfactuur.
 
Bron: ATTB

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in