Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
zehnder logo
Viessmann Belgium logo
Antargaz
bulex
X²O logo
Logo DRU
Logo Bosch
Verwarming

Nieuwe energiepremies voor installeren van zonneboilers en warmtepompen

Nieuwe energiepremies voor installeren van zonneboilers en warmtepompen maken deel uit van een nieuw actieplan van de Vlaamse overheid. Zodat de productie van warmte op basis van hernieuwbare energiebronnen een stimulans krijgt. Naast groene stroom gaat de Vlaamse overheid nu ook investeringen in de productie van groene warmte - door zonneboilers en warmtepompen - ondersteunen.

Actieplan Groene Warmte

Het 'actieplan groene warmte' werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en bevat diverse maatregelen om de productie van warmte op basis van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

Het gaat hierbij zowel om de warmte-opwekking via de verbranding van biomassa en biogas als om warmteproductie op basis van zonne-energie (zonneboilers) en de benutting van warmte uit de ondergrond of uit de omgevingslucht (warmtepompen).

Europese richtlijn

Europa bepaalde eerder in een richtlijn dat in 2020 13procent van de energiebehoefte in België op een duurzame manier geproduceerd moet worden. 'Volgens een prognosestudie van Vito, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, kan groene warmte tegen 2020 liefst twee derde van deze hernieuwbare energiedoelstelling invullen', zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. 'Bovendien is groene warmte veel goedkoper dan groene stroom. Per geproduceerde megawattuur is bijna twintig keer minder steun nodig om rendabel te zijn.'

Die steun zou worden betaald vanuit de begroting van de Vlaamse regering en dus niet aan de consument doorgerekend worden. De komende drie jaar wordt daarvoor telkens 4miljoen euro vrijgemaakt.

Ook voor gezinnen en kmo's

Naast de steun voor grotere bedrijfsprojecten kunnen ook gezinnen en kmo's op enkele nieuwe energiepremies rekenen. Zo zullen onder meer zonneboilers en warmtepompen sterker worden aangemoedigd. De premie voor de plaatsing van een zonneboiler, waarmee via zonne-energie water wordt verwarmd, bedraagt vanaf volgend jaar 200 euro per vierkante meter, met een maximum van 1.500euro voor gezinnen en van 3.750euro voor bedrijven. Daarnaast komt er een premie voor warmtepompen die voor gezinnen maximum 1.700euro en voor bedrijven maximum 60.000euro bedraagt.

Ook gaat er nog te veel warmte verloren bij industriële processen. Deze energie moet in de toekomst gerecupereerd worden met warmtenetten. Hierbij wordt de overtollige warmte afgevoerd naar een nabijgelegen wijk, waar ze kan worden gebruikt voor de huishoudelijke verwarming. Zo levert bijvoorbeeld de afvalverbrandingsinstallatie van Ivago in Gent, via een ondergronds net van 1.500meter, reeds 60procent van de totale warmtebehoefte van het UZ Gent.


Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in