Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
zehnder logo
Viessmann Belgium logo
Antargaz
bulex
X²O logo
Logo DRU
Logo Bosch
Verwarming

Marktaandeel condensatieketels verdrievoudigd

De laatste jaren is condensatietechnologie in België aan een sterke opmars bezig. Zo steeg het aantal condensatieketels voor verwarming en warm water sinds 2005 telkens met 50%, en is sinds 2004 het marktaandeel zelfs verdrievoudigd.


Deze groeiende markt bewijst dat almaar meer mensen zich bewust worden van de vele economische én ecologische voordelen van een condensatieketel. Anderzijds blijkt uit intern onderzoek bij Viessmann dat bijna één Belg op drie nog steeds met een oude, energieverslindende verwarmingsinstallatie zit (ouder dan 15 jaar). Een schets van de markt en een toelichting waarom je nu moet investeren in condensatietechnologie.


De afgelopen jaren is het marktaandeel van de condensatieketels ten opzichte van alle nieuwe verwarmingsketels in ons land ruim verdrievoudigd: van 16,40% in 2004 naar circa 56% in 2007. Een onmiskenbaar bewijs dat steeds meer mensen zich bewust worden van de economische én ecologische voordelen verbonden aan condensatietechnologie. Dat is op zijn beurt dan weer te danken aan de betere doorstroming van de informatie over de diverse voordelen die de installatie van een condensatieketel met zich meebrengt.

Financiële stimuli
Een andere verklaring voor de fenomenale groei van deze markt zijn de interessante financiële stimuli vanuit de overheid. Door de stijgende energiekosten is het algemene kostenplaatje voor verwarming sterk gestegen en gaat de consument op zoek naar alternatieven om zijn energiekosten te drukken en tegelijk een hoger rendement te halen. Anderzijds schrijft de nieuwe EPB-regelgeving ook wettelijke verplichtingen voor. En dan blijkt na eenvoudige kosten-batenanalyse een condensatieketel de beste investering. Wie zijn oude verwarmingsinstallatie vervangt door een Viessmann-condensatieketel bespaart dan ook al snel tot 35% op zijn energiefactuur.

Nog marktgroei in het vooruitzicht
Uit intern marktonderzoek van Viessmann blijkt dat – ondanks de sterke opmars die condensatieketels vandaag kennen – nog bijna één op drie verwarmingsinstallaties in ons land ouder is dan 15 jaar. En dus onvermijdelijk in rendement begint te dalen. Bovendien zijn installaties van 20 jaar en ouder vaak ronduit energieverslindend en vervang je ze dus best zo snel mogelijk. Viessmann, trendsetter in de ontwikkeling van condensatietechnologie, ziet dus nog marktgroei in het vooruitzicht. Zeker omdat zijn ruime assortiment condensatieketels toonaangevend is op het vlak van rendement, langere levensduur én kostenbesparingen.


Waarom je nu moet investeren in een condensatieketel
• De overheid geeft nog altijd zeer interessante financiële stimuli – in de vorm van premies, subsidies en fiscale voordelen – voor wie zijn oude stookketel vervangt door een nieuwe condenserende ketel. Zo geldt er voor uitgaven betaald in 2007 (aanslagjaar 2008) een belastingvermindering van 40%, met een maximumplafond van circa 2.600 euro. Overigens, dit maximumplafond bedroeg ‘slechts’ 1.280 euro voor uitgaven die werden betaald in 2006. Meer info: www.mineco.fgov.be. Naast deze fiscale voordelen gelden er ook tal van gewestelijke premies en subsidies. Meer info via www.energiesparen.be.

• Na een eenvoudige kosten-batenanalyse blijkt dat een condensatieketel nog altijd de meest interessante investering is om je energiefactuur te drukken. Bij renovatie kan je al snel 20% besparen. Oude installaties zijn immers dikwijls overgedimensioneerd. Zij hebben veel stralings- en stilstandsverliezen. Moderne stookplaatsen bereiken een rendement van ± 95%. Wanneer dezelfde stookplaats wordt uitgerust met een condensatieketel komt er een supplementaire besparing van ± 14%. Het jaarrendement is dan ± 109%, wat neerkomt op een totale besparing van ± 35%.

• Een Viessmann-condensatieketel is energiezuinig. En nu de brandstofprijzen er niet goedkoper op zullen worden, is het cruciaal om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien help je mee de planeet te beschermen door zuinig om te springen met fossiele brandstoffen. Uit intern onderzoek bij Viessmann blijkt echter dat de ‘paniekberichten’ over fossiele brandstoffen enigszins gerelativeerd moeten worden: in 2050 zou immers nog 50% van de gebruikte energie van fossiele brandstoffen komen.

• Anderzijds kan je natuurlijk ook voor alternatieve energie kiezen (een warmtepomp of zonnepalen), maar dat vraagt een opmerkelijk grotere investering. Bovendien heeft investeren in zonnepalen weinig zin als je nog met een oude verwarmingsinstallatie zit. Allereerst omdat zonnepanelen voornamelijk worden gebruikt voor de sanitaire warmwaterproductie, en niet zozeer voor je verwarmingssysteem. Daarnaast kan je in verhouding meer besparen door je energiekosten voor verwarming te drukken dan die voor de opwarming van tapwater. Het komt er dus op neer prioriteiten te stellen, en dan investeer je best eerst in de vervanging van je oude verwarmingsinstallatie.


Hoe slaagt Viessmann erin een hoog rendement te halen?
• De techniek die wordt toegepast bij condensatieketels is gebaseerd op het principe dat het condensaat gerecupereerd wordt om bijkomend rendement te bereiken. Vandaar dat het rendement bij deze ketels boven 100% kan uitstijgen. Viessmann is trendsetter in de ontwikkeling van deze technologie en werkt in het R&D-departement nog altijd aan de continue optimalisatie ervan.

• Als grondstof voor de warmtewisselaar in de condensatieketel maakt Viessmann gebruik van inox in plaats van bijvoorbeeld aluminium. Hierdoor treedt er geen corrosie op in de warmtewisselaar en blijft het (jaar)rendement langdurig stabiel. Dit staaltje van Duitse degelijkheid biedt de ketels van Viessmann een zeer belangrijk concurrentieel voordeel.

• Door gebruik te maken van een matrixbrander, waarbij de toevoer van gas of andere brandstof volgens een vernuftig principe wordt geoptimaliseerd, slaagt Viessmann erin om het rendement op langere termijn verder te verhogen.

• Vanaf het najaar zullen alle condensatiegasketels uit het Vitodensgamma met het revolutionaire systeem Lambda Pro Control zijn uitgerust. Deze toepassing herkent elk type van gas en zal naargelang de kwaliteit van het gas automatisch het verbrandingsprocédé aanpassen, zodat een duurzame, milieuvriendelijke en efficiënte werking gewaarborgd blijft.

Bron: Viessmann

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in