Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
zehnder logo
Viessmann Belgium logo
Antargaz
bulex
X²O logo
Logo DRU
Logo Bosch
Verwarming

Fiscale aftrekbaarheid cv-onderhoud onvoldoende bekend

Volgens een enquête van VAB-Woningbijstand kunnen nog veel Vlamingen besparen op het onderhoud van hun verwarmingsketel, en op hun energieverbruik. Zo weet 7 op 10 niet dat het verplichte onderhoud fiscaal aftrekbaar is. Eén Vlaming op zes liet dit verplichte onderhoud zelfs nog nooit uitvoeren.


Lacune in kennis

De overheid heeft de afgelopen jaren een aantal verplichtingen inzake onderhoud en controle van de verwarmingsinstallatie uitgewerkt. Het onderhoud van een verwarmingsinstallatie op stookolie is nu al verplicht. Andere wettelijke verplichtingen worden in 2009 en 2010 van kracht. De overheid volgt hiermee de Europese verplichting met het oog op meer veiligheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Een representatieve enquête van VAB-Woningbijstand bij 683 huiseigenaars legt een grote lacune bloot omtrent de kennis van de wettelijke verplichtingen en fiscale voordelen op het gebied van verwarmingsinstallaties.


Onwetendheid kost geld

Volgens de enquête zijn veel Vlamingen in overtreding, en dat vooral door onwetendheid. Zo voerde 16% van de huiseigenaars nog nooit het verplichte onderhoud van de cv-ketel op stookolie uit. De onwetendheid kost ons ook geld, want zeventig procent van de geënquêteerden weet niet dat dergelijk onderhoud fiscaal aftrekbaar is. Van de mensen die wel een onderhoud lieten uitvoeren, ontving meer dan een kwart (27%) geen verplicht keuringsattest van de technicus. Mogelijke oorzaak hiervan is dat het onderhoud niet gebeurde door een erkende vakman.
Bij de enquête van VAB-Woningbijstand scoort vooral de groep van 36- tot 45-jarigen zeer slecht op de kennisvragen over de wettelijke verplichtingen en fiscale voordelen.


Verwarming op gas

De verplichtingen inzake onderhoud en verwarmingsaudit zijn afhankelijk van het brandstoftype waarop de verwarmingsinstallatie draait.
Het jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie op stookolie is al wettelijk verplicht vanaf 1978. 16% van de huiseigenaars was hiervan niet op de hoogte, binnen de groep 36-45 jaar is dat zelfs 39%.
Elke eigenaar zou ook jaarlijks de schoorsteen moeten laten controleren en een schouwtrekmeting uitvoeren. 17% van wie op stookolie verwarmt liet dat de afgelopen vijf jaar niet doen, 9% heeft de schoorsteen zelfs nog nooit laten nazien.
Vanaf 1 juni 2010 zullen ook verwarmingsinstallaties op aardgas elke twee jaar nagezien moeten worden. 55% van wie op aardgas verwarmt is hiervan niet op de hoogte.


De verwarmingsaudit

De verwarmingsaudit, een doorlichting van de verwarmingsinstallatie, wordt binnenkort verplicht voor ketels ouder dan 15 jaar. De verplichting gaat in vanaf 1 januari 2009 voor wie op stookolie verwarmt en vanaf 1 juni 2010 voor wie op aardgas verwarmt. 83% van de 683 geënquêteerden had nog niet van deze verplichting gehoord. In de groep 36-45 jaar loopt dat percentage op tot 93%.
De verwarmingsaudit heeft tot doel om de efficiëntie van de verwarmingsinstallaties te verbeteren. Volgens de enquête van VAB-Woningbijstand zou 31% van de cv-installaties aan een update toe zijn. Maar ook hierover is de kennis zeer gebrekkig.
Zo kan je met een moderne condensatieketel tot dertig procent energie besparen, een gegeven dat onbekend is voor 42% van de geënquêteerden, of 54% bij de groep 36-45 jaar.
Meer dan de helft van de respondenten (51%) weet ook niet dat de installatiekost van zo’n condensatieketel voor 40% gerecupereerd kan worden via de personenbelasting. Dat cijfer loopt in de groep van 36-45 jaar op tot 68%. Voorts zijn er ook nog premies in sommige gemeenten en bij bepaalde netbeheerders. Ga naar Energiesparen.be voor een overzicht van alle premies.


Informatiepakket

VAB-Woningbijstand beseft dat het niet voor iedereen evident is om die nieuwe wetgeving stipt op te volgen. Het is begrijpelijk dat de groep van tweeverdieners met kinderen (de leeftijdsgroep 36-45 jaar) nog minder tijd heeft om zich te verdiepen in deze materie. Om aan dit informatietekort te verhelpen en de kennis inzake de verplichtingen te vergroten, heeft VAB-Woningbijstand een laagdrempelig informatiepakket op haar website VAB-Woningbijstand geplaatst, en werd het servicepakket Woningbijstand aangevuld met twee producten: onderhoud en verwarmingsaudit.


Tips

De tips van VAB-Woningbijstand:

 • Is je verwarmingsinstallatie ouder dan 15 jaar, laat dan een verwarmingsaudit uitvoeren. Je krijgt daarmee een beeld van de efficiëntie van je cv-installatie.

   
 • Vraag bij het onderhoud van je verwarmingsinstallatie (om de twee jaar bij aardgas en jaarlijks bij stookolie) altijd het verplichte keuringsattest aan.

   
 • Verwarm je met stookolie, laat dan regelmatig (jaarlijks) de werking van de schoorsteen controleren.

   
 • Doe alleen een beroep op erkende technici. Dit is bovendien een vereiste om de onderhoudskosten fiscaal te kunnen inbrengen bij de personenbelasting.

   
 • Indien je nog niet beschikt over een condensatieketel, maak je best eens de berekening om te zien hoe snel je deze investering kan terugverdienen. 40% van de kost kan namelijk gerecupereerd worden via de belastingen. Gebruik hiervoor deze handige berekeningsmodule

Info: VAB-Woningbijstand

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in