Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
zehnder logo
Viessmann Belgium logo
X²O logo
Logo DRU
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Verwarming

Een blik op de toekomst van verwarming

Bestaat de verwarmingsketel nog over 15 jaar? Die vraag rijst aangezien de verwarmingsector aan het begin van een zachte revolutie staat. Waar vandaag de condensatieketel nog gangbaar is, lijkt die in de komende jaren plaats te maken voor hybridetoestellen – condensatieketel gecombineerd met warmtepomp – ijsopslag, biomassa en zelfs brandstofcellen. Dat blijkt alleszins uit de blik op de toekomst die Viessmann ons gunde.
Ruim 50% van ons energieverbruik is bestemd voor warmteproductie (woning 38%, productieprocessen 13%). In onze Europese woningen staan nog 108,9 miljoen verwarmingstoestellen die op hoge keteltemperatuur werken, dat is goed voor 89% van alle verwarmingsapparaten in de unie. Kortom, we zitten met een energieverslindend arsenaal. Volgens Viessmann kan dat anders. En die verandering hoeft zelfs zo moeilijk niet te zijn.

Condensatieketel

Vandaag is de condensatieketel het meest geïnstalleerde verwarmingsapparaat in nieuwbouw en op de vervangingsmarkt. De afgelopen twee decennia bouwden de lagetemperatuurketels – waar de condensatieketels een belangrijk deel van uitmaken - een Europees marktaandeel op van 10%. De condensatieketel heeft een rendement van 109%. Niet mis, maar de toekomst is veel belovend.

Energie-efficiëntie

In de komende jaren zullen de verwarmingsoplossingen nog in hoofdzaak toespitsen op energie-efficiëntie. Kortom, nog betere rendementen halen uit onze fossiele brandstoffen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de hybride technologieën die de condensatieketel combineren met bijvoorbeeld een zonneboiler of zelfs een warmtepomp. Viessmann introduceert tijdens Batibouw 2014 op de Belgische markt een gaswarmtepomp die een condensatieketel met zeoliet combineert met een warmtepomp. De hoofdverwarming komt van de warmtepomp. Op piekmomenten springt de verwarmingsketel bij. Het apparaat produceert zijn warmte door gebruik te maken van het principe van adsorptie en desorptie van water in zeoliet. Dit proces wekt op energiezuinige wijze warmte op. Die bivalente aanpak biedt een rendement van 134%. Viessmann omschrijft het systeem als eenvoudig, onderhoudsarm en met een hoge efficiëntie.

IJsopslag

Een andere manier om efficiënter met energie om te gaan is het opslaan van thermische energie in één of ander medium. Viessmann zet wat dat betreft in op de opslag van koude in een regenwatervat. Ook hier weer benut een warmtepomp de koelte uit deze innovatie bron. De warmtepomp kan bovendien nog twee andere energiebronnen benutten: zonne-energie en omgevingslucht om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.

Hernieuwbare energie

Naast het efficiënter omspringen met fossiele brandstoffen zal hernieuwbare energie een sterke opmars kennen. Naast zonne- en windenergie zit er volgens Viessmann enorm potentieel in biomassa. Het hoofdkantoor en de bijhorende fabrieken van Viessmann in Allendorf worden vandaag al voor het overgrote deel verwarmd op basis van hernieuwbare energie. Daartoe combineert het zonne-energie en biomassa (houtchips en pellets). De producent kweekt zelfs het eigen hout voor de productie van de houtchips. Daarnaast heeft Viessmann al twee biomassa-installaties draaien op de eigen site in Allendorf, in 2014 volgt nog een derde.

Bio energie dorpen

Niet alleen Viessmann zet in op deze technieken. In Duitsland zijn er vandaag al 150 zogenaamde ‘Bio energie dorpen’. Dergelijke dorpen zijn volledig autonoom voor hun energievoorziening. Daarvoor hebben ze een eigen energiecentrale – een centrale stookplaats – gebouwd. In deze stookplaats worden energievriendelijke technieken zoals biogas, pelletverwarming gecombineerd en aangevuld met zonne-energie en warmtepomp om in de warmte en elektriciteitsproductie te voorzien. Een systeem op fossiele brandstoffen vangt doorgaans enkel de piekmomenten op.
Dergelijke dorpen tellen 100 tot 250 woningen zijn dus uitermate geschikt om zo’n eigen energievoorziening op poten te zetten. Temeer omdat ze landelijk liggen, waardoor de nodige ‘input’ voor de biomassa (mest, gewassen, hout) in de omgeving voor handen is.
De Duitse overheid financiert dergelijke bio energiedorpen omdat ze ook een maatschappelijk belang hebben. De systemen werken gemeenschapsversterkend waardoor de leegloop van de dorpen vermeden wordt.

Brandstofcel

De ultieme oplossing die Viessmann op korte termijn ziet, is de brandstofcel (Combined Heat Power – CHP). In Duitsland biedt de brandstofcel een potentieel van 14 miljoen woningen en een markt van 500.000 gasboilers op jaarbasis. In ons land is er een potentieel van 5 miljoen woningen en een markt van zo’n 200.000 boilers per jaar.
De brandstofcel is een uiterst efficiënt systeem dat klimaatvriendelijk is omdat het 50% minder CO2 uitstoot. Walter Bornsheuer – hoofd van de afdeling Research & Development – licht het elektrochemisch proces toe. “De kern van de brandstofcel is een stack, in deze verzameling van metalen schijven is een elektrolyt aangebracht. Rond deze schijven wordt een reactie tussen zuurstof en waterstof teweeggebracht. Uit deze reactie ontstaan elektriciteit en warmte.”
Viessmann ziet mogelijkheden om brandstofcellen te ontwikkelen voor een- en tweegezinswoningen met een elektrische output 0,75kW en warmtevermogen van 1,5 kW. De levensduur van een brandstofcel schommelt rond de 15 jaar. Op deze volledige levensduur moet de stack éénmaal vervangen worden. In 2016 wil Viessmann de eerste brandstofcellen in België commercialiseren, de beoogde kostprijs ligt net boven 20.000 euro.

Auteur: TiM Vanhove - september 2013

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in