Vastgoedprijzen
Bouwen in de toekomst
Milieu

Groenblauwpeil: "Bij een hoge score kan de waarde van je huis stijgen"

Afgelopen maand hebben meer dan 25.000 Vlamingen hun groenblauwpeil berekend.

Op 21 september werd het groenblauwpeil voorgesteld aan het grote publiek. Meer dan 40.000 Vlamingen hebben ondertussen de website www.groenblauwpeil.be geraadpleegd. Van meer dan 25.000 woningen en tuinen werd het groenblauwpeil berekend.

Wat is het groenblauwpeil alweer?

Omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering wordt bij het bouwen en renoveren van woningen, maar ook bij de aanleg van tuinen, steeds belangrijker. Met het groenblauwpeil hebben het kenniscentrum voor waterbeheer VLARIO, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving, met ondersteuning van de Blue Deal, een sensibiliserend, interactief instrument ontwikkeld. Die tool houdt rekening met de eigenheid van je woning en perceel. Als burger, architect of aannemer kan je er onmiddellijk mee aan de slag.

“De Vlaming is geboren met een baksteen in de maag en 9% van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Het spreekt voor zich dat we nog heel wat klimaatwinst kunnen boeken als we ook onze huizen en tuinen aanpassen aan de nieuwe realiteit waarmee we te maken krijgen. Met het groenblauwpeil gaven we Vlamingen een maand geleden een handig instrument in handen om hun eigen woning of perceel aan te passen en te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het doet me plezier dat ook zoveel mensen de weg naar deze nieuw tool vinden en op zoek gaan naar manieren om bij te dragen aan een klimaatrobuuster Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De tool is opgebouwd in een groene en een blauwe score. De blauwe score geeft weer in welke mate je regenwater op jouw perceel opvangt, vasthoudt en nuttig gebruikt, terwijl de groene score onder meer peilt naar de biodiversiteit en luchtkwaliteit in je tuin. Planten en bomen zorgen immers voor zuivere lucht en bieden verkoeling.

Naar analogie met het energieprestatiecertificaat (EPC), dat met een score van A tot F aangeeft hoe energiezuinig uw woning is, geeft ook het groenblauwpeil met dezelfde letters weer hoe goed of slecht jouw perceel scoort. Daarbij staat A voor klimaatbestendig - concreet vang je met A de impact van de klimaatverandering tot 2050 op - en is er bij F nog heel wat werk aan de winkel.

Wie wil nagaan hoe goed zijn of haar woning en tuin scoort, kan surfen naar www.groenblauwpeil.be. Doordat de score bepaald wordt op basis van de eigenheid van ieder perceel en gebouw, heb je voor het doorlopen van het groenblauwpeil ongeveer een kwartier de tijd nodig. Je start met het ingeven van je adres. Daarnaast wordt onder meer gevraagd naar de oppervlakte van je dak, welk soort dak je hebt, of er een regenwaterput aanwezig is, hoe groot je terras en/of oprit zijn en welk soort groen je in je tuin hebt.

Hoe is het gesteld met het groenblauwpeil in Vlaanderen?

Momenteel hebben meer dan 40.000 personen de tool al geraadpleegd. Meer dan 25.000 percelen zijn volledig doorgerekend. Hieruit blijkt dat ongeveer 1/3 van de percelen een C-score behalen. Dat is een mooi eerste resultaat, maar er is uiteraard nog ruimte voor verbetering. Daarom zijn de tips die worden gegeven van cruciaal belang.

Bijna 60 % van de percelen scoort een label C of hoger voor groen, terwijl dit voor blauw maar 40 % is. Deze lagere uitkomst voor blauw is niet onlogisch, want wie bouwt aan de huidige bouwvoorschriften, ingevoerd in 2014, met onder meer een verplichte regenwaterput en infiltratievoorziening, krijgt voor het blauwe luik nu een score C. De meeste woningen in Vlaanderen zijn gebouwd voordat deze voorschriften er waren, en zijn sindsdien nog niet grondig gerenoveerd. Het plaatsen van een regenwaterput en een infiltratievoorziening, zijn dan ook de meest voorkomende suggesties van het groenblauwpeil. Het regenwater niet enkel gebruiken in de tuin, maar ook voor de wasmachine en het spoelen van toiletten wordt aangeraden aan mensen die al over een regenwaterput beschikken.

Voor de groene score is het planten van bomen de meest voorkomende suggestie in het groenblauwpeil. Bomen wapenen ons tegen hittestress en zuiveren de lucht. Bomen hebben echter tijd nodig om te groeien, waardoor de groene score pas op termijn zal verbeteren. Grote, oude bomen zijn dan ook van onschatbare waarde. Dat uit zich dus ook in het groenblauwpeil. Verschillende plantensoorten combineren, kiezen voor planten die nuttig zijn voor vlinders, bijen en andere insecten en een stukje tuin laten verwilderen zijn suggesties die een snellere impact hebben op de groene score.

“Wie zijn woning grondig wil renoveren en energiebesparende maatregelen wil nemen, overweegt het beste om tegelijkertijd zijn woning klimaatbestendig te maken. Met een hoge score voor het groenblauwpeil kan de waarde van je woning stijgen. Zorg dat je zoveel mogelijk regenwater opvangt en gebruikt. Ook een groendak behoort tot de mogelijkheden. Het is wetenschappelijk bewezen dat zonnepanelen in combinatie met een groendak beter presteren.”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

“Denk ook na over de materialen die je wil gebruiken voor je oprit, terras en tuinpad. Er zijn al heel wat waterdoorlatende materialen op de markt die een mooi alternatief vormen. Beperk sowieso het aandeel verharding op je perceel. Dat heeft een positief effect op zowel je blauwe en groene score.”, vult Wendy Francken, directeur van VLARIO, aan.

“Dat zoveel mensen spontaan hun groenblauwpeil berekenen, wijst ook op een groeiend besef dat de gevolgen van de klimaatverandering snel op ons afkomen. Onze woningen, tuinen, maar ook onze openbare ruimte in versneld tempo klimaatbestendig inrichten, is daarom ook een topprioriteit in het klimaatadaptatiebeleid van Vlaanderen” zegt Robin De Smedt, beleidsmedewerker bij Departement Omgeving.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in