De zoektocht naar vastgoed
Vastgoedprijzen

Betaalbaar wonen in Vosselaar wordt steeds moeilijker

Het beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen duidt Vosselaar aan als een stedelijke dorpskern. Dit wil zeggen dat Vosselaar in de toekomst de verantwoordelijkheid heeft om een deel van de toekomstige bevolkingsgroei op te vangen. Verschillende omliggende gemeenten zoals Lille, Kasterlee en Merksplas, hebben geen stedelijke kernen en moeten volgens de provincie hun natuurlijk bevolkingsgroei afremmen. Daarnaast geeft de provincie geen ruimte aan wonen buiten de kernen. Momenteel lijkt er wel een opbod te zijn tussen provincie en gemeenten: wie kan de ruimte voor wonen het sterkst beperken? Daarom dringt de vraag zich op of wonen in eigen streek in de toekomst nog mogelijk blijft.

10.000 nieuwe gezinnen extra naar de steden tot 2030

De huidige woonvraag en de bevolkingsgroei in de provincie Antwerpen worden gedwongen naar een beperkt aantal kernen (zie kaart Waar woont de Antwerpenaar in 2050 volgens het Beleidsplan Ruimte Antwerpen onder). De bevolkingsgroei in de dorpskernen wordt ofwel volledig afgeremd, ofwel onderworpen aan voorwaarden die de ruimte voor wonen beperken. Tot 2030 worden 10.000 gezinnen, die normaal zouden willen wonen in dorpskernen, nu gedwongen om huisvesting te zoeken in de grotere kernen. Ook voor de bevolkingstoename na 2030 zal er in de provincie weinig ruimte voor wonen zijn buiten de steden.

Maar in haar beleidsplan gaat de provincie niet na of de Antwerpenaar wel in een beperkt aantal sterk verstedelijkte gebieden wil wonen.

Kaart 1 - Waar woont de Antwerpenaar in 2050 , verwerking Embuild Vlaanderen, overzicht van de stedelijke kernen volgens het Beleidsplan Ruimte Antwerpen (ontwerp)

 

Zijn de stedelijke kernen voorbereid om migratie vanuit de rest van de provincie op te vangen?

Allicht niet wanneer we naar het plan kijken dat in Vosselaar voorligt. Inge Van Goubergen (Volk), schepen van Ruimtelijke Ordening in Vosselaar vertelt aan de Gazet Van Antwerpen “We hebben het gevoel dat Vosselaar stilletjes aan tegen de grenzen van het ruimtegebruik botst”. Dat gevoel is enigszins te begrijpen: verdichting kost geld, kan het karakter van de kern veranderen en gemeenten moeten extra investeringen doen in infrastructuur, publiek groen en publieke ontspanningsruimte om de kernen leefbaar te houden.

Als het niet Vosselaar is, waar dan wel?

Het beleidsplan Ruimte Antwerpen zal een enorme migratiegolf creëren van het buitengebied en van de gemeenten zonder stedelijke kern naar de gemeenten met een stedelijk kern. Welke steden staan klaar om een kwaliteitsvolle verdichtingsgolf te realiseren? Hebben zij een investeringsplan om hun kernen leefbaar te houden? En vooral, is het woonaanbod dat deze steden kunnen aanbieden aantrekkelijk genoeg om gezinnen afkomstig uit de landelijke gemeenten te overtuigen?

Het Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen is momenteel nog in opmaak. Een verregaande afstemming van de doelstellingen tussen de provincie en de gemeenten is hoognodig opdat de gemeenten de visie van het Beleidsplan Ruimte kunnen en willen invullen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in