Bouwen en de wet
Bouwwerken
Milieu

Zonder definitief stikstofkader dreigen Nederlandse toestanden

Volgens Embuild Vlaanderen komen heel wat bouwplannen in gevaar als er niet heel snel een definitief stikstofkader komt. Daarbij gaat het niet alleen om blokkeren van bouwplannen, nieuwe investeringen, jobs en welvaart, maar ook om het vertragen van cruciale transities rond klimaat, hernieuwbare energie, betaalbaarheid van wonen, mobiliteit enz. Daarom roept Embuild Vlaanderen met aandrang de Vlaamse regering op om een stikstofakkoord te sluiten dat de bouwplannen vrijwaart die essentieel zijn voor de vele maatschappelijke noden.

Het deficit aan rechtszekerheid voor particulieren, opdrachtgevers van bouwprojecten en bouwbedrijven is niet houdbaar. Zonder definitief stikstofkader dreigen er vonnissen en arresten die bouwprojecten en investeringen van particulieren en bedrijven op de helling zetten. Maar zonder die bouwprojecten kunnen we ook onze omgeving niet verduurzamen en de klimaatuitdaging niet aanpakken, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Elk bijkomend uitstel van een definitief stikstofkader in Vlaanderen leidt tot bijkomende rechtsonzekerheid. Ten allen tijde dienen we de situatie te vermijden die de Nederlandse bouwsector heeft gekend als gevolg van rechtsonzekerheid in dit dossier. Sinds het stikstofarrest van 25 februari 2021 is er immers sprake van rechtsonzekerheid. Momenteel is er een ministeriële instructie van kracht die tijdelijk een vergunningenstop kan afwenden. Deze instructie heeft een tijdelijke juridische houdbaarheid.

Dat maakt een definitieve regeling hoogdringend en noodzakelijk om de economische kracht van onze regio te beschermen en maatschappelijke transities te vrijwaren. Bovendien werd voldoende tijd genomen om grondig onderzoek te voeren zodat alle elementen voor de uitwerking van een stikstofkader op tafel liggen. Om de welvaart van Vlaanderen en cruciale maatschappelijke transities te vrijwaren, roept Embuild Vlaanderen de Vlaamse regering op niet langer te talmen maar doortastend en snel te handelen in dit dossier, aldus Marc Dillen.

Bron: Embuild Vlaanderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in