Bouwen en de wet

Wat gebeurt er als je zonder vergunning bijbouwt?

Zonder vergunning bijbouwen, is natuurlijk risicovol.  Best is een vergunning aan te vragen. Doe je dat niet, wees dan op de hoogte van mogelijke gevolgen.

Probeer natuurlijk eerst een vergunning aan te vragen

 • Zowel voor een verkaveling als een Bijzonder Plan van Aanleg bestaan er voorschriften die de aanvraag al dan niet automatisch goed- of afkeuren.
 • Indien de voorschriften bepaalde bouwingrepen niet toelaten kan je een wijziging aanvragen. Daarbij krijgen buren de kans om gemotiveerd bezwaar aan te tekenen en kan de wijziging geweigerd worden.
 • Ligt de woning niet binnen een verkaveling of BPA dan zal de overheid die instaat voor het geven van de vergunning de ruimtelijke aanvaardbaarheid beoordelen. M.a.w. is de aanvraag niet storend voor de nabije omgeving, past het in het straatbeeld, hebben buurtwoningen een wijziging toegekend gekregen, …

 
Risico’s en gevolgen indien je toch bouwt zonder vergunning:

 • Iedereen kan een klacht indienen
 • Je kan een proces verbaal krijgen voor bouwinbreuk, hiervan wordt melding gemaakt in het vergunningregister
 • Huidige illegale werken kunnen stopgezet worden op bevel van de bevoegde instantie, zowel schriftelijk als mondeling. Indien dit gebeurt dienen alle werken stilgelegd te worden.
 • Je kan pas terug aan de slag als je een vergunning hebt gekregen of de stillegging wordt opgeheven.
 • De bevolen stopzetting weigeren leidt tot een uitbreiding van het proces verbaal en mogelijk een administratieve geldboete van € 5000 per inbreuk, of in het ergste geval een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en een geldboete tot € 400.000.
 • Op basis van het proces verbaal kunnen 3 herstelmaatregelen worden voorgesteld:
 • Afbraak van het illegaal neergezette bouwwerk of onderdeel (meestal de gekozen oplossing)
 • Aanpassingswerken, deels behoud van het illegaal deel
 • Betalen meerwaarde die het onroerend goed heeft bekomen
 • De gekozen maatregel moet worden goedgekeurd door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid en daarna door het Parket van de Procureur des Konings.
 • Het Parket seponeert de herstelmaatregel of dagvaardt de overtreder om te verschijnen bij de Correctionele Rechtbank. Daar wordt de uiteindelijke maatregel opgelegd aan de overtreder alsook een termijn.

!! Indien er geen proces verbaal is opgemaakt voor een onvergunde bouwactiviteit, verjaren de feiten na 5 jaar voor de overheid. Maar dat betekent niet dat de toestand automatisch vergund is! Hierna kunnen derden namelijk nog tot 20 jaar na de feiten een klacht indienen.

Meer info en details:
De stillegging van illegale bouwwerken

Onvergund bijbouwen: bezint eer je begint

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in