Bouwen en de wet

Wat als je een onvergunde woning koopt?

Vooraleer je het huis van je dromen koopt, ga je best na of het om een volledig legitieme woonst gaat. Hiervoor kun je best volgende bronnen raadplegen

 

  • Vergunningsregister : dit kan je terugvinden bij de bouwdienst van de gemeente waar de woning zich bevindt. Hierin bevinden zich alle bouwvergunningen, weigeringen, opgestelde PV’s, enz.… De kans bestaat evenwel dat oudere documenten verloren gegaan zijn bij gemeentes die fusies hebben ondergaan.
  • De gemeente kan kennis hebben van processen-verbaal die bestaan voor het perceel, maar daarom beschikt de gemeente niet over deze pv’s. Ze kunnen je wel doorverwijzen naar de juiste instantie.
  • Hypotheekkantoor: een aanvraag via een notaris bij een hypotheekbewaarder kan ook informatie opleveren aangaande mogelijke bouwmisdrijven en dagvaardingen die aan een onroerend perceel zijn gelinkt.
  • Notaris, vastgoedmakelaar: de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het perceel heeft een informatieplicht waardoor de gekende bouwhistorie van een perceel moet worden meegedeeld aan de geïnteresseerde partijen.
  • Koop je toch een woning waar een bouwovertreding voor bekend staat, dan word jij als nieuwe eigenaar geacht op de hoogte te zijn van deze feiten en word je er ook voor verantwoordelijk gesteld. Indien er dus bijvoorbeeld een herstelmaatregel rust op je nieuwe eigendom, dan ben je verplicht deze herstelmaatregel uit te voeren.
  • Sinds 2005 bestaat er een verjaringstermijn van 5 jaar op bouwmisdrijven, maar dat wil niet zeggen dat het uitgevoerde werk automatisch vergund is na die 5 jaar. Je kunt dus nog altijd strafbaar geacht worden na die verjaringstermijn, maar enkel een derde partij kan hiervoor een klacht indienen op dat moment. Wel kan je te allen tijde een regularisatievergunning aanvragen in de hoop alsnog een vergunning te krijgen.

Gemeentes stellen sinds korte tijd uitgebreide extra eisen over de informatie die gekoppeld dient te gaan aan het verkopen van onroerend goed. Hierover vind u gedetailleerde informatie op de website omtrent Ruimtelijke Ordening.

Meer info: Onvergund bijbouwen, bezint eer je begint

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in