Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
zehnder logo
Viessmann Belgium logo
Antargaz
bulex
X²O logo
Logo DRU
Logo Bosch
Verwarming

Verticale of horizontale grondwarmtewisselaar bij warmtepomp plaatsen?

Sommige warmtepomptypes ontrekken de warmte of koelte aan de bodem. Een buizenstelsel zorgt dan voor de opwarming (of koeling) van een watermengsel en leidt dat naar de warmtepomp. Hoe bepaal je nu de dimensionering van dit captatienet?
Een grondwarmtewisselaar bestaat uit een buizenstelsel waardoor een mengsel van water en een antivriesproduct, meestal glycol, circuleert. Deze vloeistof wordt over de verdamper van de warmtepomp geleid. Het juist dimensioneren van de grondwarmtewisselaar is van groot belang. Een te kleine warmtewisselaar levert te lage temperaturen op aan het einde van het stookseizoen met rendementsverlies tot gevolg. De warmtewisselaar kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. We spreken dan van een verticale of horizontale grondwarmtewisselaar.

Verticale aardwarmtewisselaar

Een verticale grondwarmtewisselaar bestaat uit aardsondes, buizen die door middel van een boormachine verticaal in de grond worden gebracht. De dimensionering en zo ook de diepte van een verticaal grondwarmtewisselaar zijn afhankelijk van bepaalde parameters.
 • Het dimensioneren van de aardsonde is een ingewikkelde berekening, die door specialisten met ervaring moet uitgevoerd worden. De belangrijkste parameters voor de berekening zijn:
   • De gegevens van de warmtepomp zoals het vermogen, debiet en temperaturen
   • Het aantal draaiuren en piekpomenten
   • De toepassing: verwarming van de woning of voor sanitair warm water of verwarming van het zwembadwater
   • De beschikbare plaats
   • De vergunning
   • De bodemgesteldheid
De diepte wordt bekeken met de aannemer die de boringen uitvoet. Hij heeft de nodige ervaring om de juiste diepte te bepalen. Een boring kan tot 100 meter en zelfs dieper gaan.

Voordelen van een verticale grondwarmtewisselaar

 • Constante temperatuur het ganse jaar door met 12°C als hoge brontemperatuur
 • Goed seizoensrendement
 • Perfect geschikt voor kleine oppervlaktes (beperkte grondopslag)
 • Bijna overal toepasbaar
 • Mogelijkheden om verschillende kleinere boringen te doen
 • Onderhoudsvrij
 • Lange levensduur, onbeperkt beschikbaar
 • Koeling mogelijk wat energieopslag mogelijk maakt
 • CO2-neutraal
 • Mogelijk te gebruiken bij renovatiewerken van je woning

Nadelen van een verticale grondwarmtewisselaar

 • Goed dimensioneren is belangrijk
 • Boringen moeten zich op minimum afstand van elkaar bevinden
 • Duurder dan horizontaal captatienet
 • Soms vergunning nodig

Horizontale aardwarmtewisselaar

Horizontale grondwarmtewisselaars bestaan uit een netwerk van buizen, een captatienet dat op een diepte van 1 meter (onder de vorstgrens) of meer in de bodem wordt ingegraven.

Hoeveel oppervlakte nodig?

De oppervlakte van het captatienet is afhankelijk van de warmtegeleidingcoëfficiënt of warmteabsorptierendement van de bodem. Hoe groter de vochtigheid van de bodem, des te beter het absorptierendement zal zijn.

Bodem
Opnamecapaciteit
Droge zandgrond 10 à 15 W/m²
Natte zandgrond
15 à 20 W/m²
Droge leemgrond 20 à 25 W/m²
Natte leemgrond
25 à 30 W/m²
Grondwatervoerend 30 à 35 W/m²

Wat kost een horizontale grondwarmtewisselaar?

De kostprijs van een horizontaal captatienet bedraagt 1000 euro/kWh. Voor 10kW heb je 400m² nodig. Dat komt dus neer op 10 000 euro gemiddeld.

Voordelen horizontale grondwarmtewisselaar

 • Beperkte variatie in bodemtemperatuur het ganse jaar door. (tussen 4 en 17°C) h
 • Hoog seizoensrendement het hele jaar door
 • Tussen 1 en 1,5m diep in de grond (dus vorstvrij)
 • Minder duur dan verticale boringen
 • Mogelijk om te werken met koeling in de zomer
 • Onderhoudsvrij
 • CO2-neutraal

Nadelen horizontale grondwarmtewisselaar

 • Grote vrije oppervlakte nodig in tuin
 • Moet voldoende zonlicht krijgen
 • Daling brontemperatuur gedurende stookseizoen
 • Er mag geen begroeiing opstaan (struiken, bomen, ..)
 • Captatienet moet goed gelegd worden. Naar beneden en plat naar het einde van de tuin toe, waardoor er geen luchtbellen in het captatienet blijven
Auteur: Kelly Cuypers - juli 2013

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in