Bouwen en de wet

Vergunning voor zonnepanelen en windmolen

Om zonnepanelen te plaatsen, heb je geen vergunning nodig. Voor het oprichten van windturbines daarentegen is het wel verplicht een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

Vrijstelling vergunning voor zonnepanelen

  • Zonnepanelen en zonneboilers op een plat dak, maximaal 1 meter boven de dakrand
  • Zonnepanelen en zonneboilers in het hellende dakvlak op de feitelijke dakbedekking, in dezelfde helling ertegen of enkele centimeters erboven gemonteerd
  • Zonnepanelen en zonneboilers in het hellende dakvlak tussenin of ter vervanging van de feitelijke dakbedekking gemonteerd

Zonnepanelen onder bepaalde voorwaarden

  • Lokale stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingvoorschriften mogen de plaatsing niet uitdrukkelijk verbieden
  • De gemeente kan de vrijstelling omvormen tot meldingsplicht
  • Het mag niet om een beschermd erfgoed gaan, tenzij er een machtiging is van het agentschap Ruimte en Erfgoed

Vergunning voor windturbine

Voor kleine windturbines wordt de stedenbouwkundige aanvraag ingediend en beoordeeld door het gemeentebestuur. Hierbij worden volgende aspecten in acht genomen:
  • Ruimtelijke integratie: afhankelijk van de vorm en het type, integratie in het gebouw. In het algemeen heeft een kleine windturbine een lage impact op de omgeving
  • Geluid: de geproduceerde geluidssterkte wordt bepaald aan de hand van een attest dat het brongeluid aangeeft bij 5 m/s, verkrijgbaar bij de leverancier van het product 
  • Veiligheid: kleine windturbines moeten om veiligheidsredenen voldoen aan vrij hoge kwaliteits –en veiligheidseisen. Voor horizontale-as turbines is de norm IEC 61400-2 terwijl voor de verticale-as modellen nog geen Europese norm is vastgelegd. 
  • Slagschaduw: de wieken van een windturbine kunnen zorgen voor overlast in de vorm van lichtreflectie en slagschaduw, voor buren en mensen in de omgeving
De stedenbouwkundige aanvraag voor middelgrote windturbines wordt door een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar beoordeeld vanwege de grotere impact. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van dit sjabloon .
Van zodra het gezamenlijk vermogen van de windturbines de grens van 300 kW overschrijdt dient ook een milieuvergunning te worden bekomen.

Meer weten? Lees ook Welke vergunning voor windturbines en zonnepanelen?

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in