Nadenken over bouwen
Bouwen en de wet

Kostenplaatje van verdere verdichting systematisch onderbelicht en onderschat

In de voorbereiding van de bouwshift houden experts amper rekening met de kosten van kwaliteitsvolle verdichting. Nochtans houden hun plannen in dat onze centra en kernen de volgende jaren honderdduizenden extra gezinnen dienen te huisvesten. Maar tot op vandaag zijn er geen studies en berekeningen voorhanden die de geplande grootscheepse verdichtingsgolf helpen in kaart te brengen. Wel zijn er heel wat (kosten)scenario’s over het afremmen van bijkomend ruimtebeslag. Maar de Vlaamse Confederatie Bouw onderlijnt dat die scenario’s nu al achterhaald zijn. Recente cijfers rond bijkomend ruimtebeslag zijn een stuk gunstiger dan het uitgangspunt van de advies verlenende experts in de uitwerking van de bouwshift.

“Terwijl we ons laten afleiden door het narratief over verkavelingen uit de jaren 90, praten we niet over de echte uitdagingen en knelpunten van de bouwshift, die zich situeren in onze steden en kernen”, zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw.

De uitdagingen en de noden van kwaliteitsvolle verdichting zijn veelvuldig en uiteenlopend. Heel wat centra en kernen liggen in watergevoelig gebied. Het beschermen van die woonkernen en het waterrobuust versterken van die verdichte omgeving vergen aanzienlijke overheidsinvesteringen. Daarnaast heeft de afgelopen coronaperiode aangetoond dat er meer open ruimte en meer groen nodig is in stedelijke omgevingen. De uitbouw van laadinfra voor groene (elektro-)mobiliteit vergt niet alleen tijd en geld maar ook een grondige aanpassing van het elektriciteitsnet. Ook zijn er nieuwe nutsleidingen nodig zoals gescheiden rioleringen en duiken er vaker saneringskosten op. Renovatie in mede-eigendom, zoals appartementen, kennen veel meer hindernissen; werforganisatie is in een binnenstedelijke omgeving een stuk complexer enz. Daarnaast kondigen heel wat gemeenten bouwstops of -pauzes af die net inbreidingsprojecten een halt toeroepen. Dat maakt dat net in kernen het woonaanbod dreigt te stagneren. Ook in Brussel staat het aantal nieuwe appartementsprojecten op een laag pitje. Het aanbod daalt kwartaal na kwartaal. Met als gevolg dat de prijzen de hoogte inschieten. Om de betaalbaarheid van wonen niet verder in het gedrang te brengen, dient een kwaliteitsvol woonaanbod in centra daarom te worden vlot getrokken.

“Die uiteenlopende noden vergen handenvol geld. Volgens de VCB investeren de overheden beter in attractieve centra en kernen dan te blijven inzetten op te alarmerende scenario’s over bijkomend ruimtebeslag. Want de billijke marktconforme vergoeding voor eigenaars kan de rekening voor belastingbetaler tot in de miljarden doen oplopen. Die eigenaars zijn trouwens vooral gezinnen met één perceel. Recente gegevens van Statbel geven aan dat de doelstelling van 3 ha/dag bijkomend ruimtebeslag nu al binnen handbereik ligt. In 2020 is het bijkomend ruimtebeslag immers gedaald tot 3,57 ha/dag”, besluit Marc Dillen van VCB.

Bron: VCB

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in