Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Keuring voor ingebruikname

Je sanitaire installatie moet voor het eerste gebruik gekeurd worden. Dit om te vermijden dat door terugslag vervuild water in het leidingennet komt en het drinkwater kan besmetten. Ook een uitbreiding of wijziging van je installatie heeft een bijkomende keuring nodig. Wanneer de installatie niet voldoet aan de technische voorwaarden, krijg je geen drinkwater.

Je moet zelf zo’n keuring aanvragen bij de drinkwatermaatschappij of een erkend keuringsorganisme. Een keuring van een eentapsaansluiting kost ongeveer 25 euro, een basiskeuring van een huishoudelijke installatie kost tussen 75 en 100 euro.

Hoe verloopt de keuring van een binneninstallatie voor drinkwater?

 • Je moet eerst zelf een keuring aanvragen, bij een erkend controleorganisme. Je vindt ze in de Gouden Gids. De keuringsinstelling stuurt een keurder die de tappunten een voor een controleert. De juiste prijzen voor de keuring variëren van 75 tot 100 euro.
 • Je moet de keuring voorbereiden door:
  • een aanvraagformulier in te vullen,
  • op de grondplannen van de woning de verschillende tappunten aan te duiden en te nummeren. Er is een specifieke kleurcode voor warm water (rood), koud water (groen) en regenwater (blauw). Het lijkt vreemd, maar de codering voor koud water en regenwater klopt wel degelijk.
  • op een overzichtstabel de nummers van de verschillende tappunten te vermelden. Bij ieder nummer vermeld je het soort kraan dat geïnstalleerd werd, of het om een tappunt voor drink- of regenwater gaat,... 
 • Als jouw installatie voldoet, krijg je van de keurder een keuringsattest. Een exemplaar hiervan stuur je naar de watermaatschappij, het andere exemplaar hou je zelf.
 • Als de installatie conform is, ontvang je een proces-verbaal van basiskeuring en een attest van conformiteit. De VMW kan nu de installatie in werking stellen.
 • Bewaar het keuringsverslag en alle documenten die er bij horen. Ze komen van pas als er iets aan de installatie wordt aangepast of als er een controle komt.

Wat als je installatie niet in orde is?

Je ontvangt een proces-verbaal van basiskeuring waarop alle inbreuken vermeld staan. De drinkwaterinstallatie wordt niet in werking gesteld en je moet de inbreuken verhelpen. De keurder moet je aangepaste installatie opnieuw komen keuren en je stuurt alle attesten en formulieren opnieuw naar de watermaatschappij.


Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in