Aanbevolen partners

Logo KNX BE
All vac
Elektrotechnieken

AREI en veiligheid

Veiligheid gaat boven alles bij de elektrische installatie. Daarom moet de installatie beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties, kortweg AREI. Het AREI is een uitgebreid boek met richtlijnen voor nieuwe en de aanpassing van bestaande elektrische installaties. Hier vind je een samenvatting van het AREI.

Elektriciteit in de badkamer

Het A.R.E.I. is bijzonder veeleisend op het vlak van de veiligheid in de badkamer en terecht: water en elektriciteit gaan niet goed samen. Alle kringen (behalve die met ZLVS – zeer lage veiligheidsspanning) moeten verplicht beveiligd worden met een differentieelschakelaar van 30 mA in de verdeelkast.

Veiligheidsvoorschriften

De veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit in de badkamer zijn onder andere afhankelijk van de afstand tot water. Op basis daarvan wordt de badkamer ingedeeld in volumes. De IP-waarde geeft de mate van waterdichtheid van toestellen en installaties weer.

 • Volume 0: de binnenkant van bad en douche: Alle elektrische punten zijn hier verboden
 • Volume 1: de muren rond bad en douche tot een hoogte van 2,25 meter: Vaste waterverwarmers op laagspanning zijn toegestaan (met symbool IPX-4)
 • Volume 1 bis: zone onder de badkuip: enkel het noodzakelijke elektrische materiaal voor een badkuip met hydromassage is toegestaan (met symbool IPX-4). De badkuip mag niet uit metaal zijn
 • Volume 2: de zone die zich in een straal van 60 cm rond volume 1 bevindt. Verlichting op laagspanning is toegestaan, net als verlichtingsschakelaars. Stopcontacten moeten verbonden zijn met een differentieelschakelaar van 10 mA, of verbonden zijn met een transformator van maximum 100 Watt
 • Volume 3: alle elektrisch materiaal toegestaan, mits symbool IPX-1

Leidingen

De leidingen mogen geen metalen omhullingen bevatten, moeten horizontale en verticale trajecten volgen en zijn alleen bestemd voor elektrisch materiaal geplaatst in deze volumes.

Bijkomende equipotentiaalverbinding

Alle vreemde geleidende delen (water, gas, ...) en massa’s van elektrisch materiaal moeten plaatselijk met elkaar verbonden worden.

Verwarming in vloer

De elektrische weerstanden moeten bedekt zijn met een metalen netwerk dat verbonden is met de bijkomende equipotentiaalverbinding.

Overbelasting of kortsluiting

Overbelasting of kortsluiting kunnen brand veroorzaken indien de nominale stroom van de smeltzekering of automatische schakelaar niet aangepast zijn aan de doorsnede van de leiding. De automatische vermogenschakelaars (uitgezonderd de penautomaten) moeten ook voorzien zijn van de volgende markering:Als een smeltzekering of een automaat gewerkt heeft, zoek dan de oorzaak.

Verplichtingen elektrische installatie

De eigenaar, de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie hebben een aantal verplichtingen te vervullen:

 • De installatie onderhouden
 • De nodige maatregelen nemen opdat de bepalingen van het AREI altijd zouden worden nageleefd
 • De directie «Bestuur Energie» van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie onmiddellijk op de hoogte stellen van elke elektrocutie waarvan personen het slachtoffer zijn geworden
 • De goede werking van de differentieelstroominrichtingen regelmatig nakijken door gebruik van de testknop
 • Het elektrisch dossier bijhouden (schema’s, verslagen van het erkend organisme, ...)
 • Het erkend organisme contacteren bij het verlopen van de geldigheidsdatum van het controleverslag

Je kunt dit AREI opvragen bij een erkend controleorganisme. Doorgaans hebben zij ook vereenvoudigde brochures met deze richtlijnen.

Voorzorgsmaatregelen elektriciteitswerken

Je hoeft zelf geen elektricien te zijn om de elektriciteitswerken mee in de gaten te houden. Enkele voorzorgsmaatregelenop een rijtje.

 • Schakel altijd de stroom uit wanneer je aan de elektriciteit werkt. In principe hoef je enkel de stroomkring waar je aan werkt uit te schakelen, maar je kunt ook de hoofdschakelaar afzetten.
 • Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap
 • Respecteer de kleurcodes
 • Leg de elektrische draden in een geschikte behuizing
 • Werk elektrische leidingen enkel verticaal en horizontaal in de muur in om het doorboren van de leiding later te voorkomen


De elektrische installatie is wel voorzien van een aantal onderdelen die ervoor moeten zorgen dat de stroom onmiddellijk uitvalt wanneer er iets fout gaat.

 

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in