Verwarming
Ventileren

Vuistregels om CO-vergiftiging te vermijden

Als gevolg van de hoge energieprijzen blijken steeds meer huishoudens te verwarmen op onveiligere manieren met petroleumkachels, brandhout of een gasbrander. Vooral bij een koudeprik wordt er heel wat bijverwarmd met individuele toestellen met open verbranding. Daardoor duiken er ook meer gevallen op van CO-vergiftiging. Het gaat om een onzichtbaar en daardoor des te groter gevaar voor je gezondheid. Embuild Vlaanderen wijst op alarmsignalen en oorzaken in je woning en hoe professioneel onderhoud van je installaties CO-vergiftiging uitsluit.

Alarmsignalen

Het is nagenoeg bekend dat bij CO-vergiftiging je lichamelijke klachten krijgt zoals duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneigingen enz. Bovendien zijn kinderen er een stuk gevoeliger voor dan volwassenen. Maar daarnaast kan je ook alarmsignalen waarnemen aan je woning zelf. Er is de geur van verbrand stof aanwezig en je ziet roetafzettingen op de muur of het plafond. Er is een hoge vochtigheid en condensatie aanwezig.

Oorzaken

De oorzaak is vaak een onvolledige verbranding. Bij individuele toestellen, zonder een inrichting voor de afvoer van verbrandingsproducten, vormt dat een groot risico omdat die rechtstreeks verbrandingsgassen in de woning uitstoten. Maar ook bij een slecht onderhouden ketel duiken risico’s op. Bij bijv. een gasketel zie je dat aan het vlambeeld. Je ziet dan niet de gewenste blauwe vlam, maar eerder een gele zoals bij een brandende kaars. Daarnaast kan ook een slechte afvoer van de verbrandingsproducten aan de basis liggen als gevolg van bijv. een verstopte of gebarsten schoorsteen. Wat er zich bij een verbouwing kan voordoen is een dalende trek in de schoorsteen met hoger risico op CO-vergiftiging. Als gevolg van de overschakeling van een standaardketel naar een laagtemperatuur- of condensatieketel. Dat heeft impact op de werking van de schoorsteen en dat kan leiden tot een onvolledige verbranding en vorming van CO. Voorts warmen sommigen graag de wagen voor. Indien de garage zich in de woning bevindt, kan dat CO-concentratie in de woning in de hand werken.

Preventie, ventilatie en professioneel onderhoud

Om tijdig CO-concentratie te detecteren is een CO-melder aangewezen. Daarbij is het van belang een melder volgende de norm NBN EN 50291 te voorzien. Je plaatst die op het plafond 1 à 3 meter van het apparaat zoals een kachel of centrale verwarmingsketel. Als je een toestel met open verbranding bijv. ’s nachts verder laat functioneren, dan doe je er goed aan ook in andere ruimtes een CO-melder te voorzien op ademhoogte (ongeveer anderhalve meter hoogte). Nooit plaatsen naast ventilatieopeningen of achter kasten en gordijnen.

Daarnaast is voldoende ventilatie of het verluchten van de woning van groot belang. Zo zien we vandaag dat zeker bij koudeprikken er heel wat wordt bijverwarmd met individuele toestellen met open verbranding, terwijl tegelijkertijd de woning zoveel mogelijk gesloten wordt gehouden om de koude buiten te houden. Maar ook in die omstandigheden dien je een huis voldoende te ventileren. Daarom doe je er goed aan professioneel advies in te winnen en een goed ventilatiesysteem te laten plaatsen.

Last but certainly not least is professioneel onderhoud cruciaal. En dat zowel van je schoorsteen als van je installaties. Zo zal je installateur een drukmeting uitvoeren van je schoorsteen om de natuurlijke trek te controleren. Voorts brengt een verouderd stooktoestel of een slecht onderhouden boiler vroeg of laat problemen met zich mee. Doe daarom jaarlijks en tijdig een beroep op je installateur of erkend technicus om je verwarmingsinstallaties klaar te stomen voor het stookseizoen.

Webinar

In het kader van het Et’Air-project heeft Embuild Vlaanderen een webinar georganiseerd voor bouwprofessionals over de risico’s van CO-vergiftiging. De gevaren voor de gezondheid, de mogelijke knelpunten in een gebouw en het belang van optimale installaties passeerden de revue. Het webinar kan je hier herbekijken. Et’Air is een grensoverschrijdens interreg project dat focust op goede binnenluchtkwaliteit.

Bron: Embuild Vlaanderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in