Mede-eigendom

Wat is het verschil tussen private en gemene delen?

De gemene of gemeenschappelijke delen zijn die delen van een gebouw in mede-eigendom die door meerdere of alle mede-eigenaars mogen worden gebruikt. Deze delen worden nadrukkelijk beschreven in de basisakte.
Voorbeelden van dergelijke gemene delen zijn de schoorstenen en het dak, de lift en trappenhal, de terrassen, de binnentuin. De private delen of ‘privatieven’ zijn bijgevolg die delen van het appartement die slechts door één eigenaar gebruikt worden. Dit is dus de eigen woning of appartement. Ook de privatieven worden in de basisakte omschreven. Naast de eigen woning kunnen ook de eigen berging, autostandplaats,… onder de private delen vallen.

Bevoegdheid

Onderscheid tussen gemene en privatieve delen is belangrijk omdat het bepaalt wie erover bevoegd is: De Algemene Vergadering van Mede-eigenaars heeft immers geen beslissingsbevoegdheid over de privatieve delen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in