Mede-eigendom

Taak van de syndicus

De syndicus neemt verschillende taken voor zijn rekening. Deze kunnen vervat worden onder het technisch beheer van het gebouw, het administratief beheer, het financieel beheer en de vertegenwoordiging van de Vereniging van Mede-eigenaars.

Technisch beheer

De syndicus:
 • Coördineert het onderhoud van de gemene delen (poetsbeurten, controle van de liftinstallatie, etc.)
 • Informeert de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen opdringen en zorgt ervoor dat deze een weloverwogen beslissing kan nemen (bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van prijsoffertes)
 • Zorgt voor een goede opvolging van de uitvoering van de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen
 • Heeft de bevoegdheid de dringende herstellingen te laten uitvoeren (bijvoorbeeld na een storm, brand of overstroming).

Administratief beheer

De syndicus:
 • Verzorgt het administratieve beheer van de mede-eigendom
 • Roept de Algemene Vergadering samen, woont deze bij, stelt een verslag hiervan op en verstuurd dit binnen een redelijke termijn naar alle mede-eigenaars
 • Sluit - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - contracten af met leveranciers (onderhoud, verzekering, nutsvoorzieningen, etc.), vraagt prijsoffertes aan, etc.
 • Bewaart alle documenten van de mede-eigendom (uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, etc.)
 • Roept bij belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwachte hoge kosten, rechtzaken, etc.) een Bijzondere Algemene Vergadering samen.

Financieel beheer

De syndicus:
 • Voert de boekhouding van de mede-eigendom
 • Zorgt voor stipte betaling van de leveranciers
 • Stelt een kosten-begroting op voor het toekomende boekjaar en vraagt - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - voorschotten/provisies op bij de mede-eigenaars
 • Stelt jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven op die aan de mede-eigenaars wordt toegestuurd
 • Beheert het reservefonds (= fonds dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen).

Vertegenwoordiging

De syndicus:
 • Treedt in rechte op als vertegenwoordiger van de mede-eigendom. Bijvoorbeeld bij rechtsvorderingen tegen aannemers, voor de invordering van niet-betaalde voorschotten/provisies, bij aansprakelijkheidsvorderingen tegen derden die schade hebben veroorzaakt aan de gemene delen, etc.
Bron: Ius.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in