De verhuisgids

Vermindering van onroerende voorheffing voor co-ouders op komst

Volgens een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof hebben beide co-ouders recht op een vermindering van hun onroerende voorheffing voor kinderlast.

 

Co-ouderschap is in veel gezinnen de gewoonste zaak van de wereld. Fiscaal geraakt deze kwestie echter maar niet volledig geregeld. De vragen hebben niet meer zozeer betrekking op de personenbelasting. Wat dat betreft werden enkele jaren geleden al de nodige regelingen ingevoerd, die het mogelijk maken om de belastingvermindering voor kinderlast eerlijk te verdelen onder beide co-ouders. Maar op het vlak van de onroerende voorheffing is alles bij het oude gebleven. Enkel de ouder bij wie de kinderen officieel gedomicilieerd zijn, heeft recht op een vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste.


Grondwettelijk Hof

‘Onrechtvaardig en discriminerend', zo oordeelde een gescheiden Waalse vader, die deze vermindering volledig aan zijn neus voorbij zag gaan omdat zijn kinderen officieel bij zijn ex-vrouw wonen. Daarom legde hij de zaak voor aan een fiscale rechtbank, die de vraag op haar beurt doorspeelde aan het Grondwettelijk Hof. Dat Hof sprak zich begin deze maand uit over de kwestie en gaf de gescheiden man in grote lijnen gelijk. Uit het arrest is weliswaar niet af te leiden dat de vader recht moet hebben op de volledige vermindering voor kinderen ten laste, maar wel dat het discriminerend is dat de vermindering zelfs niet gedeeltelijk ten goede kan komen aan, in dit geval, de vader.

Daaruit concluderen dat co-ouders die in zo'n geval zijn hun onroerende voorheffing vanaf nu niet meer volledig moeten betalen, is wat kort door de bocht. Maar het arrest is voor hen wel goed nieuws. Niet alleen de Waalse, maar ook de Brusselse en de Vlaamse fiscale overheid – onroerende voorheffing is immers een gewestelijke belasting – zullen dit arrest immers moeten vertalen in hun fiscale wetgeving. Hoe ze dat concreet zullen invullen, is voorlopig nog koffiedik kijken. Maar dat ze actie zullen moeten ondernemen, staat buiten kijf. Met een beetje geluk zullen co-ouders die nu nog de volle pot betalen, over afzienbare termijn dus toch recht hebben op een korting van hun onroerende voorheffing.

 

Bron: De Standaard

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in