De verhuisgids

Lagere onroerende voorheffing voor energievriendelijke woningen

De Vlaamse regering gaat energievriendelijke woningen verder stimuleren. Zo besliste ze om vanaf 2009 de onroerende voorheffing te verlagen voor passiefhuizen, zeer lage energiewoningen en lage energie niet-residentiële gebouwen.
Concreet wordt 10 jaar een vermindering van 20% voor lage energie gebouwen voorzien en zelfs 40% voor zeer lage energiegebouwen, waartoe de passiefhuizen behoren.

De Vlaamse regering opteerde om de definitie 'lage energie' en 'zeer lage energie' te koppelen aan het E-peil. Zo zullen lage energiewoningen wellicht een E-peil E60 of lager hebben, niet-residentiële gebouwen E70. Zeer lage energiewoningen worden dan gekoppeld aan een E-peil E40 of lager, zeer lage niet-residentiële gebouwen aan E55. De exacte modaliteiten moeten nog bepaald worden.

Belastingvermindering

Wie een passiefhuis bouwt, mag zelfs op een extra geste van de overheid rekenen. De federale overheid keurde eerder al het wetsvoorstel tot 'tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening"' goed.
De wet maakt een jaarlijkse fiscale aftrek mogelijk voor bouwers van passiefhuizen. Het voorstel kwam er op initiatief van de sp.a-senator Bart Martens en werd ingediend samen met senatoren van de andere meerderheidspartijen.

780 euro

Het voorstel omvat een aftrek van de belastingen ten belope van 600 euro en wordt toegevoegd aan het rijtje maatregelen voor energiezuinige investeringen. Op die manier is de aftrek niet afhankelijk van het nemen van een hypotheeklening en worden ook eigenaars van meerdere woningen gestimuleerd om het zeer energiezuinige passiefhuisconcept toe te passen.
Het voorstel werd nog aangepast zodat men de voorgestelde 600 euro + indexatie (samen 780 euro) integraal van de belastingen aftrekken in plaats van in mindering te brengen van het inkomen. Over de volledige duur van 10 jaar betekent dit dus een belastingvermindering van 7.800 euro.

Certificaat

De vastlegging van de modaliteiten voor het bekomen van deze vermindering heeft hinder ondervonden van de aanslepende regeringsvorming. Deze maatregel wordt immers niet aanzien als lopende zaken. Voor inkomstenjaar 2007 - aanslagjaar 2008 zal de belastingvermindering toegekend worden op basis van het passiefhuis-certificaat van Passiefhuis-Platform en Plateforme Maison Passive. Alle certificaten die door deze twee organisaties uitgereikt werden vóór 31/12/2007 (ook in de vorige jaren) zijn geldig. Deze maatregel onderscheidt zich ondermeer door het feit dat de belastingaftrek jaarlijks kan gebeuren en dit over een totale termijn van 10 jaar. Met die jaarlijkse tegemoetkoming zal de maatregel wellicht heel wat particuliere bouwers over de streep trekken om te kiezen voor het passiefhuisconcept en zal marktverbreding in de hand gewerkt worden.

Bron: Passiefhuisplatform

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in