De verhuisgids

Verhuizen? Vul het energieovernamedocument in!

Ga je verhuizen? Dan moet je de meterstanden in je oude woning doorgeven aan je energieleverancier. De nieuwe eigenaar of huurder van je huis moet die meterstanden goedkeuren. Hetzelfde geldt ook voor de meterstanden op je nieuwe adres. Hiervoor is er nu één energieovernamedocument voor heel België.

De drie energieregulatoren - VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) en BRUGEL (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - hebben één document ontwikkeld wat energie (Electrabel, Antargaz, Ecopower, …) betreft . Hiermee kun je in heel België je verhuis regelen. En zo'n eenvormig verhuisformulier was nodig, want elk jaar verhuizen meer dan 500.000 Belgen.

Meterstanden doorgeven

Nog te weinig mensen geven hun meterstanden van elektriciteit en aardgas door als ze verhuizen. Het is belangrijk dat je die meterstanden goed doorgeeft, anders loop je het risico facturen te ontvangen van het verbruik van de vorige huurder of word je in het slechtste geval van alle energie afgesloten! Een goede uitwisseling van informatie bij een verhuis, zoals het doorgeven van meterstanden, is onmisbaar als je onaangename verrassingen wilt vermijden.

Energieovername

Daarom dus een uniform energieovernamedocument dat je moet gebruiken als je gaat verhuizen. Dat betekent dat het energieovernamedocument gebruikt wordt telkens er een andere gebruiker komt op een toegangspunt voor aardgas en elektriciteit. Dat kan bij een verhuizing, maar het document kun je ook gebruiken bij een overlijden, echtscheiding, verkoop van een woning, … .

Verhuisformulieren

Het energieovernamedocument is erkend door de energieregulatoren, de leveranciers en de netbeheerders. Het overnameformulier vervangt de oude verhuisformulieren van de energieleverancier. Bij dit document horen veelgestelde vragen en het antwoord hierop. Als je die leest, begrijp je hoe en wanneer je het energieovernamedocument moet gebruiken, waarom je zelf een exemplaar moet bijhouden, wat de waarde er van is en aan wie je tegen wanneer de meterstanden moet overmaken.

Energieovername ondertekenen

Het energieovernamedocument is geen energiecontract. Je moet het overnamedocument gezamenlijk ondertekenen, dus zowel de afnemer die de woning verlaat als de afnemer die in de woning komt. Elke partij moet een ondertekend exemplaar bijhouden. Dit heeft juridische waarde bij een betwisting. Elke partij neemt contact op met zijn energieleverancier(s) om de informatie van het energieovernamedocument over te maken. Op die manier kun je een betwisting over de meterstanden vermijden.

Bij elke verhuis

Gebruik het energieovernamedocument elke keer je gaat verhuizen. Want: Denken aan de verhuis van gas en elektriciteit vermijdt enerzijds problemen. Anderzijds doet het verhuisformulier je ook even stilstaan bij de energiekosten en de keuze van energieleverancier. Meer weten over verhuizen? Lees dan zeker onze verhuisgids.

Auteur: Gretel Kerkhofs
Bron: VREG

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in