Kopen en verkopen

"Vermindering onroerende voorheffing voor bescheiden woning vaak onterecht"

Uit controles van 4.000 dossiers die de Vlaamse Belastingdienst sinds 2009 uitvoerde bleek dat in liefst 2.300 gevallen de vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woningen onterecht was.


Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V). Het betreft de toepassing van een uitzondering op de regel dat de vermindering enkel kan als het KI van de onroerende goederen niet hoger is dan 745 euro.

De vermelde uitzondering betreft een overgangsregeling die de wetgever 30 jaar terug invoerde en die mits een aantal strikte voorwaarden de vermindering voor bescheiden woning behoudt voor wie er recht op had in 1979.

 

Overtredingen

In 2003 waren er nog 46.279 woningen waarvoor de vermindering van de onroerende voorheffing om die reden werd toegekend. In 2008 waren er dat 29.389. In deze 17.000 gevallen viel de vermindering automatisch weg omwille van de verkoop van het onroerend goed, verhuis of overlijden van de belastingplichtige, verwerving van een onroerend goed en dergelijke.

De Vlaamse Belastingdienst stelde bij de vermelde controles tal van overtredingen op de strikte voorwaarden uit de overgangsregeling vast. Zo bleek dat in een aantal gevallen het onroerend goed pas na 1979 werd aangekocht, het voordien niet voldeed aan het verkrijgen van de vermindering voor bescheiden woning, de belastingplichtige niet steeds in het onroerend goed woonde, de betrokkene ondertussen een extra onroerend goed verwierf... Muyters beklemtoont dat hij achter "een strikte interpretatie van de overgangsregeling" staat.


Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in