Kopen en verkopen

Veiligheid gasinstallaties kan beter

Hoewel gas algemeen erkend wordt als een veilige energiebron, doen zich toch nog steeds ongevallen voor. Vaak zijn die te wijten aan verouderde gasinstallaties of het gebrek aan onderhoud. Incidenten als gevolg van gas brengen vaak een enorme schade met zich mee. Installateurs merken op het terrein nog altijd veel problemen: gaslekken, verouderde leidingen, niet onderhouden installaties.
ICS, de groepering van de Installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen, pleit voor een betere waarborg van de veiligheid van gasinstallaties. ICS schuift een aantal concrete voorstellen naar voor die de veiligheid ten goede kunnen komen.

Conformiteitattest

Enkel erkende keuringsorganismen zouden een conformiteitattest mogen afleveren. Cerga-installateurs, die slechts een deel uitmaken van de installateurs, hebben op vrijwillige basis aanvaard om opleidingen te volgen en examens af te leggen om zo over een kwaliteitslabel te beschikken. Nu mogen die installateurs zelf hun installatie keuren, dit met de dubbelzinnigheid dat zij tevens rechter als partij zijn in een domein waar de publieke veiligheid op het spel staat.

Reactie KVBG - Cerga: Het is niet zo dat Cerga-erkende installateurs zelf hun installatie mogen keuren. Wanneer de installatie wordt geïnstalleerd door een erkend vakman, wordt er vanuit gegaan dat de installatie vanuit de vakbekwaamheid van de vakman in orde is.
De installatie zou om de zoveel jaar verplicht moeten worden gekeurd door een keuringsorganisme, zoals dit nu al om de 20 jaar het geval is voor elektriciteit.

  • De installateur zou bij vermoeden van gevaar gemachtigd moeten zijn om de gasmeter af te sluiten
  • De reglementering rond veiligheid zou in de opleiding tot gasinstallateur moeten worden opgenomen
Op het vlak van veiligheid dragen de DNB’s (distributienetbeheerders) eveneens een zware verantwoordelijkheid, want de veroudering van het openbaar net, dat verantwoordelijk is voor 90% van de ongevallen, vergt nog meer aandacht en respect voor conformiteit aan de normen dan de installatie in het gebouw, die onder de verantwoordelijkheid van de installateur valt.

Aansluiting gasinstallatie

Aan de particulier geeft ICS de goede raad om de aansluiting van zijn gasinstallatie toe te vertrouwen aan een vakman en om die geregeld te laten controleren en onderhouden.

Tot slot vraagt ICS aan de overheid om met voorlichtingscampagnes de huiseigenaren te wijzen op het belang van veilige gasinstallaties. En om – zoals dit nu al het geval is voor CV installaties vanaf 20 kW – een regelmatige controle te voorzien zoals het een goede huisvader betaamt.

Meer info: Ubbu-ics

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in