Kopen en verkopen

Registratierechten in het Vlaamse Gewest

Bij de aankoop van elke bestaande woning betaal je registratierechten in het Vlaams Hoofstedelijk Gewest. De eerste 15.000 euro zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van deze registratierechten. Naast het gewone abattement bestaat er ook een verhoogd abattement en renovatie-abattement.

Hoeveel bedragen de registratierechten?

 • De registratiekosten in het Vlaamse Gewest bedragen 10% of 5% in het geval van een bescheiden woning
 • Dit lagere registratierecht moet je aanvragen bij het verlijden van de akte
 • Wanneer je hiervoor in aanmerking komt (KI < 745 euro) krijg je teveel betaalde bedrag (100 %) terug gestort

Wanneer vrijstelling van registratierechten?

Gewoon abattement

Naast het lagere registratierecht is er ook de mogelijkheid op een vrijstelling van registratierechten. Wanneer je een woning of bouwgrond (hoofdverblijfplaats) aankoopt, krijg je een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15 000 euro. Dit betekent dus een besparing van 1 500 euro of 750 euro bij een ‘klein beschrijf’. Om van deze ‘korting’ te genieten, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:
 • Het moet gaan om een hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest
 • De hoofdverblijfplaats moet er worden gevestigd binnen 2 jaar of 5 jaar (sinds 01/01/05) in geval van een bouwgrond
 • Tot slot mag je geen ander onroerend goed in volle eigendom bezitten

Verhoogd abattement of bij-abattement

 • Wanneer je nooit eerder een onroerend goed in Vlaanderen hebt gekocht, mag je sinds 1 januari 2009 bovenop deze 15 000 euro vrijstelling nog eens 10 000 euro (groot beschrijf) of 20 000 euro (klein beschrijf) bijtellen wanneer je een woonkrediet van minstens 100 000 euro afsluit
 • Dit zogenaamde bij-abattement levert je in beide gevallen dus nog eens 1 000 euro korting op
 • De voorwaarden van het gewone abattement zijn hier van toepassing. Je moet ook een hypotheek vestigen op het aangekochte pand. Deze inschrijving moet gebeuren binnen twee jaar naar na de registratiedatum of binnen de vijf jaar als het om een bouwgrond gaat

Renovatieabattement

 • Deze maatregel heeft als doel leegstaande, onbewoonbare en verwaarloosde panden te renoveren en in gebruik nemen. 
 • De extra vermindering van 30.000 euro kan afzonderlijk gevraagd worden en ook gecumuleerd met een ander abattement.
 • De voorwaarden van het gewone abattement gelden. Het goed moet ook opgenomen zijn in één of meerdere registers, inventarissen of lijsten zoals het leegstandsregister of de lijst van ongeschikte of onbewoonbare woningen

Meeneembaarheid van registratierechten

Wie al een onroerend goed bezit, kan de meeneembaarheid van de registratierechten inroepen (max 15 000 euro), door verrekening of teruggave.
Wanneer de hoofdverblijfplaats wordt verkocht na de aankoop van een nieuw onroerend goed. Ook in dit geval gelden enkele voorwaarden:
 • De aankoop van het onroerend goed moet gebeuren door een natuurlijk persoon
 • Beide onroerende goederen moeten in het Vlaamse Gewest liggen
 • Er mag niet meer dan 2 jaar verstrijken tussen de aankoop en verkoop
 • De hoofdverblijfplaats moet er gevestigd worden binnen de 2 jaar of 5 jaar (sinds 01/01/05) in geval van een bouwgrond
 • De verrekening kan vanzelfsprekend niet hoger uitvallen dan de registratie verschuldigd op de tweede aankoop. Je betaalt minder of geen registratierechten op de aankoop, maar kan geen registratierechten terug betaald krijgen wanneer het onroerend goed goedkoper is.

Teruggave registratierechten

Als je een gekochte eigendom na twee jaar opnieuw verkoopt, krijg je 3/5 van de registratierechten terug, op voorwaarde dat je bij de aankoop 10% registratierechten betaalde. Dit recht op teruggave moet je wel aanvragen. Voor de berekening van de termijn, geldt de datum van het verlijden van de akte.


  Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

  Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

  Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in