De verhuisgids

Het kadastraal inkomen

Aan elke woning is een kadastraal inkomen verbonden. Dat stelt het inkomen voor dat je onroerend goed zou opbrengen als je het verhuurt.
  • Binnen 30 dagen na ingebruikname van een nieuwbouwwoning dien je hiervan aangifte te doen bij het kadaster van je gemeente.
  • Wanneer je een bestaande woning kocht, heeft dit al een KI. Verbouw je dit pand grondig – in die mate dat er een invloed is op de huurwaarde (vergroting oppervlakte of verhoging comfort) – dan dien je hiervan ook binnen de 30 dagen aangifte te doen bij het kadaster van je gemeente.
  • Je krijgt hierop een formulier dat je waarheidsgetrouw dient in te vullen. Op basis van deze info wordt het KI vastgesteld. Een ambtenaar van het kadaster kan deze gegevens wel komen controleren.
  • Dit KI stelt het jaarlijks inkomen voor dat je onroerend goed zou opbrengen wanneer je het verhuurt. Hiervoor worden wel de huurwaarden van 1975 als basis gehanteerd. De KI’s worden wel jaarlijks geïndexeerd.
  • Op basis van dit KI worden de belasting op onroerend goed en de onroerende voorheffing berekend.
  • De Vlaamse overheid hanteert sinds 01/01/2003 een uitstel van de aanpassing van het KI voor wie een verkrotte of verwaarloosde woning renoveert. De woning moet dan wel als dusdanig geregistreerd zijn door de overheid. Wie een dergelijke woning weer bewoonbaar maakt, krijg 5 jaar uitstel van de KI-aanpassing

Bezwaar indienen

  • Ga je niet akkoord met het toegekende KI, dan kun je bezwaar indienen. De bezwaarprocedure staat beschreven op het schrijven waarin het KI wordt meegedeeld.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in