Kopen en verkopen

Hoe zorgen voor woonzekerheid voor de langstlevende partner?

Kopen, bouwen of verbouwen is één zaak, maar als u dat met twee doet, wil u ook graag woonzekerheid voor de langstlevende partner. Dat is zeker belangrijk in deze moderne tijden waarin het individualisme de kop op steekt en waarin het conflictgehalte, onder meer gelet op de vele echtscheidingen en wedersamengestelde gezinnen, gevoelig is verhoogd tegenover pakweg dertig jaar geleden. En dan spreken we zelfs nog niet over de financiële onzekerheden ingevolge bijvoorbeeld de kredietcrisis.

Woonzekerheid voor de toekomst bieden is dus meer dan ooit een belangrijk item voor ons allemaal. Zo’n zekerheid draagt bij tot de zo gegeerde gemoedsrust, die op zich dan weer een noodzakelijke voedingsbodem is voor een stabiele relatie en alles wat daarmee te maken heeft.
De notaris kan u hierin adviseren en een contract aanbieden op maat van uw concrete situatie.


Ongehuwd samenwonenden

Voor ongehuwd samenwonenden zijn er aanwasbedingen, vroeger bekend onder de naam ‘tontine’. Omwille van het nieuwe erfrecht ten behoeve van de langstlevende wettelijk samenwonende partner is het nuttig om oude clausules te laten nalezen door uw notaris. Die kan nagaan of de oude clausules wel zijn aangepast aan de huidige wetgeving, en of er op fiscaal vlak niets aan te verbeteren is?


Gehuwden

Voor gehuwden moet gezien worden of de woning wel gemeenschappelijk is, of juist eigen aan de partner die de cliënt wenst te beschermen. Vanaf 1 november 2008 treedt een nieuwe wet in voege waarbij de rechterlijke homologatie voor wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel wordt afgeschaft. Hierdoor zullen zulke wijzigingen veel soepeler tot stand kunnen worden gebracht dan tot nog toe het geval was.


Schenkingen

Testamentaire beschikkingen dan wel schenkingen, op de correcte wijze geformuleerd en met de nodige ‘toeters en bellen’ voor als het misloopt, kunnen een en ander nuttig aanvullen in functie van de specifieke omstandigheden.


Zekerheid voor de toekomst

Uit sociologisch onderzoek is gebleken dat woonzekerheid bijdraagt tot het welzijn van iedereen. België heeft één van de hoogste percentages eigenaars. Een dak boven het hoofd is dus een zekerheid voor de toekomst, en aangezien er hoe langer hoe meer onzekerheden op ons af komen, moeten wij deze zekerheid meer dan ooit koesteren.
Focus u dus niet uitsluitend op de evolutie van uw effectenportefeuille, maar garandeer u ook voor woonzekerheid door langs te lopen bij uw notaris. Hij of zij zal kunnen vaststellen of de woonzekerheid voor de langstlevende partner gevrijwaard is voor de toekomst.

Notaris Dirk Michiels – februari 2008 – voor Habitos.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in