Mede-eigendom

Hoe schade oplossen in mede-eigendom

Bewoners van een appartement die schade ondervinden aan hun appartement, zitten dikwijls met de vraag wie moet instaan voor de oplossing van het probleem. Alles hangt af van het feit of de schade werd veroorzaakt in gemeenschappelijke of private delen. Dimitry Descamps zet de weg uit voor een correcte probleemaanpak.
Je bent eigenaar van een appartement en je ondervindt schade aan je appartement. Om correct en snel tot een oplossing van het probleem te komen, dien je na te gaan aan welke delen de schade precies werd veroorzaakt. Is dit aan de gemeenschappelijke of de privatieve delen? Om hier zekerheid in te krijgen, raadpleeg je best de basisakte. Hierin staan de gemeenschappelijke delen duidelijk omschreven.

Gemengde schade

Na een voorlopig onderzoek blijkt dat de schade veroorzaakt wordt door een gebrek aan het gebouw en dat er zowel schade is aan de privatieve delen als de gemeenschappelijke delen. Wat kan je doen als individuele eigenaar en wie moet je aanspreken om dit probleem op te lossen?

Je zal eerst de syndicus en de raad van beheer van de gemeenschap der eigenaars moeten verwittigen. De meeste basisaktes bepalen dat de syndicus of de raad van beheer zelf een aannemer kan aanstellen voor dringende werken en ook voor werken met een geringe kostprijs.

Algemene vergadering

In deze brief verzoek je de syndicus om op de eerst volgende algemene vergadering uw probleem op de agenda te plaatsen. Je moet het probleem zo duidelijk mogelijk omschrijven en vermelden wat je wenst dat de algemene vergadering doet om het probleem op te lossen als er schade is aan de gemeenschappelijke delen.

Vergadering der mede-eigenaars

Het agendapunt moet dan besproken worden op de algemene vergadering. De algemene vergadering moet een beslissing nemen in dit agendapunt.

Wat als de algemene vergadering nu geen stappen wenst te ondernemen? Indien je geen gunstig resultaat bekomt, moet je nagaan op welke wijze je een punt kan indienen voor de volgende algemene vergadering der mede-eigenaars.

Vrederechter

Tegen de beslissingen van de algemene vergadering der mede-eigenaars kan ook beroep aangetekend worden bij deurwaardersexploot en dit binnen de 3 maanden na kennisname van de beslissing. Dit beroep wordt behandeld door de Vrederechter en deze kan de beslissing vernietigen en de gemeenschap opleggen tot herstelling over te gaan.

Auteur: Dimitry Descamps – april 2007 – voor Habitos.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in