Vastgoedprijzen

Grond met nieuwbouw wordt 5 procent duurder

Gecombineerd bouwen - waarbij je een bouwgrond én nieuwbouw in één keer koopt - wordt duurder. Dat heeft te maken met de plannen van de federale regering om in dat geval de belasting op de bouwgrond op te trekken tot 21 procent. Daardoor wordt een nieuwe woning zo'n 5 procent duurder.


De Confederatie Bouw en de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) zijn verrast over een regeringsakkoord om bij de verkoop van een nieuw gebouw met BTW voortaan ook de bijhorende grond te onderwerpen aan BTW (21%) in plaats van aan registratierechten (10 of 12,5%). Deze maatregel die de regering wil nemen leidt er toe dat de prijzen van nieuwe woningen opnieuw gaan stijgen. Ook eigenaars die gebouwen verhuren zullen met dezelfde bijkomende prijsstijging te maken hebben.

Tot nu toe is de overdracht van bouwgrond onderworpen aan registratierechten en vrijgesteld van de BTW. De overdracht van (nieuwe) gebouwen daarentegen gebeurt met BTW. Momenteel gebeurt de verkoop van een gebouw samen met de grond volgens een verschillend regime. De prijs wordt dan uitgesplitst om een juiste heffing van BTW respectievelijk registratierechten mogelijk te maken. Als de verkoop van het gebouw gebeurt met BTW zal voortaan automatisch ook de verkoop van de grond waar het gebouw op staat, met BTW van 21% gebeuren.

Voorbeeld
Bij verkoop van een stadswoning van 250 m2 voor een totale prijs van € 275.000 waarvan de waarde van het terrein bepaald wordt op € 75.000 (250 m2 met een verkoopprijs van € 300 per m2) zullen de meerkosten € 8.250 bedragen. De lasten op de grond stijgen immers met 11%. Op de totaalprijs betekent dit een stijging van 3%! In Wallonië en Brussel waar het tarief van de registratierechten 12,5% bedraagt, stijgen de kosten op de grond met 8,5%.

De werkelijke impact wordt nog groter indien rekening wordt gehouden met systemen van meeneembaarheid van registratierechten in Vlaanderen of van bedragen die vrijgesteld zijn van registratierechten in Brussel. Hiermee rekening houdend wordt de aankoop van een stadswoning in Vlaanderen zelfs € 16.000 duurder of de aankoop van een appartement in Brussel € 11.000 duurder. De verminderde registratierechten (ingevolge meeneembaarheid of abattement) vervallen immers in geval van toepassing van het BTW-tarief van 21%. Op de totaalprijs betekent dit een stijging van 5%! Van betaalbaar wonen gesproken…

Waarom nu deze nieuwe BTW-heffing?
De maatregel is eigenlijk gebaseerd op Europese rechtspraak die al dateert van 2000. Na acht jaar, wordt plots de Belgische regeling aangepast. Deze maatregel komt dan ook totaal onverwacht, en het heeft er dan ook alle schijn naar dat het de bedoeling is dat deze maatregel extra geld in het laatje brengt voor de overheid, voor zover de kopers niet ontmoedigd raken!

De Confederatie Bouw en BVS willen ook wijzen op het risico op dubbele belastingen! Naast de aanpassing van de federale BTW-wet, moeten ook Vlaanderen en Brussel de vrijstelling van registratierechten goedkeuren wanneer een verkoop gebeurt met BTW, anders zal de verkoop zowel onderworpen zijn aan BTW én aan registratierechten.

De Confederatie Bouw en BVS vrezen dat deze maatregel wonen onbetaalbaar maakt! De daling van de koopkracht zal nog verder toenemen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in