Geen extra btw voor verkoop op plan

Gewijzigd op 23/04/2012 door Daan Slingers

architect
© Habitos.be

Vanaf 1 januari 2011 moet bij de gezamenlijke verkoop van een grond én woning op de grond net zoals op de woning 21 procent btw betaald worden. Die komt in de plaats van de 10 procent registratierechten. Maar in sommige gevallen ontsnapt de grond aan die 21 procent, bijvoorbeeld wanneer het een verkoop op plan betreft, schrijven De Morgen en De Tijd.


Die uitzondering blijkt uit een rondzendbrief van de federale administratie die deze week werd verspreid. De tekst maakt volgens de kranten een einde aan de twijfels over de omvang van de 21 procentregeling.

En er zijn nog uitzonderingen, die gelden voor alle gezamenlijke verkopen van een grond en een nieuwbouwwoning of -appartement. "De koper zal alleen registratierechten betalen op het grondaandeel wanneer het compromis nog in 2010 wordt ondertekend", zegt Ivan Massin, directeur bij Deloitte Belastingconsulenten.

De overgangsregel is geschreven voor particuliere kopers, maar toch is hij ook van belang voor kopers die de btw kunnen aftrekken. Voor hen geldt het omgekeerde. Zij wachten volgens De Tijd en De Morgen best tot januari om de overeenkomst te tekenen. Ze zullen dan btw moeten betalen op de grond, maar die is voor hen toch aftrekbaar.

Tegelijk vermijden ze dan de kosten van de registratierechten. Ook de woningbouwers krijgen voldoende rechtszekerheid. De teksten die een grond vrijstellen van registratierechten als die met btw wordt verkocht, worden eerstdaags goedgekeurd in het Vlaams en Brussels Parlement.

Bron: Het Laatste Nieuws