Kopen en verkopen

En de juiste prijs is…

Ben je verkoper van een onroerend goed, dan is het uiterst belangrijk te weten welke de prijs is, waaraan je eigendom bij normale onderhandse verkoop binnen een redelijke termijn kan verkocht worden. Dat betekent met voldoende publiciteit en rekening houdend met alle elementen, die een invloed kunnen hebben op de verkoopbaarheid.
Ben je kandidaat-koper, dan wil je beslist ook graag weten of de vraagprijs voor een woning wel correct is.

Wie een woning verkoopt of ernaar op zoek gaat, probeert daar dikwijls zelf een prijs op te kleven. Na enkele dagen vastgoedadvertenties en –sites te hebben doorzocht, krijgt hij een eerste idee van de (vraag)prijzen in zijn regio.
Sommigen baseren zich op het kadastraal inkomen, in de redenering dat woningen met eenzelfde K.I. ook eenzelfde waarde zouden hebben. Dat is echter niet zo omdat het K.I. van heel wat woningen niet werd aangepast na verbetering van het comfort of na (niet-vergunde) verbouwingswerken.

Waardebepaling

Betere indicaties voor een waardebepaling zijn ondermeer de grondoppervlakte en het bouwvolume van de vergeleken woning, maar het is evident dat de verkoopbare waarde van een woning meer is dan de enkele optelsom van grondwaarde en bouwwaarde.
Talrijke andere elementen zullen een rol spelen, zoals

• de regio, de gemeente
• de bepalende factoren van de omgeving, zoals nabijheid van industrie, winkels, scholen, openbaar vervoer, parkeermogelijkheid, recreatie
• de aard van de eigendom
• de buurt (residentieel, arbeidersbuurt, concentratiebuurt…)

Ook wie gedacht had op basis van een aantal gekende vergelijkingspunten de waarde van zijn eigen huis, appartement of grond te kunnen bepalen, zou zich duchtig, in min of in meer, kunnen misrekenen omdat hij onvoldoende het belang kan inschatten van voorgaande en andere elementen op de waarde van een onroerend goed.

Specifieke eigenschappen

De waarde van elk eigendom, zelfs in dezelfde buurt, kan erg verschillen omwille van onder meer de oriëntatie, de grootte en configuratie van het grondperceel, mogelijke erfdienstbaarheden, de ondergrond, het reliëf, de stedenbouwkundige voorschriften, de aard en stijl van de woning, de indeling, aanpassingsmogelijkheden, ouderdom, staat, onderhoud, gebruikte materialen, afwerking, uitrusting, comfort, enz..

Voor de verkoper is een correcte prijsbepaling bijzonder belangrijk nu uit marktonderzoek naar voor komt dat de verkoopbaarheid van een onroerend goed in belangrijke mate afhangt van de marktconformiteit van de prijs.
Terecht wensen eigenaars hun woning aan de beste prijs te verkopen, maar dan kunnen zij zich best wapenen tegen de prijsbewuste koper door een beroep te doen op een professional, die beschikt over de kennis en de noodzakelijke informatie om een correcte prijsbepaling te doen.

Experten

De vastgoedexperten, vastgoedmakelaars en vaak ook notarissen zijn, vooral in hun eigen regio, in staat alle waardebepalende elementen - voordelige en nadelige - in rekening te brengen en op hun juiste waarde te evalueren.
Als je aan de vastgoedmakelaar een bemiddelingsopdracht toevertrouwt, zal hij je graag gratis, vanuit zijn marktervaring, bijstaan bij een juiste prijszetting.

M. Van de Woestijne – 2007

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in