Kopen en verkopen

De verkoopovereenkomst, dan toch maar voorlopig?

Binnenkort kunnen kopers en verkopers van vastgoed die op hun ‘voorlopige’ of onderhandse verkoopovereenkomst willen terugkomen, ook wel - in slecht Nederlands - 'compromis' genoemd, op een eenvoudige manier overgaan tot ontbinding hiervan. Een en ander is het gevolg van een nieuw ontwerpdecreet.
Binnenkort kunnen kopers en verkopers van vastgoed die op hun ‘voorlopige’ of onderhandse verkoopovereenkomst willen terugkomen, ook wel - in slecht Nederlands - 'compromis' genoemd, op een eenvoudige manier overgaan tot ontbinding hiervan. Een en ander is het gevolg van een nieuw ontwerpdecreet.

Het ontwerpdecreet van Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen werd op 21 september goedgekeurd door de Vlaamse regering en is nu voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Omdat de fiscus de vervanging door een andere koper niet meer als een wederverkoop beschouwt, kan de oorspronkelijke verkoopovereenkomst zonder bijkomende administratieve en fiscale lasten worden ontbonden. Indien er al registratierechten werden betaald, kan men deze volledig recupereren.

Registratierechten

In bijna alle gevallen sluiten partijen een onderhandse, soms ook 'voorlopige' verkoopovereenkomst genoemd, af. Deze is echter niet zo voorlopig als de naam laat uitschijnen: zodra een verkoper zich verbindt een goed over te dragen aan een koper en deze bereid is daarvoor een bepaalde prijs te betalen, is de verkoop gesloten en dienen de registratierechten te worden betaald binnen de 4 maanden.

Het gebeurt echter vaak dat de koper, na beraad, niet voor zichzelf wil kopen maar bijvoorbeeld voor zijn vennootschap of voor iemand anders die zijn verbintenissen wil overnemen omdat het financieel toch niet blijkt te lukken. Omdat de fiscus dit momenteel als een wederverkoop aanziet, waarop dus 2 keer registratierechten dienen te worden betaald, brengt dit velen in een zeer vervelende situatie.

Forfaitair bedrag

Dankzij het ontwerpdecreet van minister Van Mechelen kan zowel de oorspronkelijke verkoopovereenkomst als de overeenkomst tot minnelijke ontbinding ter registratie worden voorgelegd aan een forfaitair bedrag van slechts 10 euro. Verder zijn er geen bijkomende fiscale lasten verschuldigd of indien er al registratierechten betaald werden, kunnen deze voor 100% terugbetaald worden.

Dirk Van Mechelen vertaalde het als volgt in een perscommuniqué: “Dit ontwerp van decreet zorgt er eindelijk voor dat de wet opnieuw aansluiting vindt bij de realiteit, en dat ‘misverstanden’ of ‘onwetendheden’ er niet toe leiden dat twee- tot driemaal meer registratierechten moeten betaald worden of dat er toevlucht moet genomen worden tot onwettelijke praktijken of ingewikkelde en zware procedures. Het gezond verstand zegeviert”.

Notaris Dirk Michiels – september 2007 – voor Habitos

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in