Kopen en verkopen

“Besparingsmaatregelen zorgen voor toenemende druk op Vlaamse woningmarkt”

Hoewel de nieuwe Vlaamse regering zegt te blijven inzetten op de baksteen van de Vlaming, neemt de hoge fiscale druk op vastgoed allerminst af. Integendeel, heel wat directe en indirecte besparingsmaatregelen zorgen voor een toenemende druk op de Vlaamse woningmarkt. Tot die vaststelling komen vastgoedmakelaars tijdens hun contacten met kopers en verkopers, huurders en verhuurders.
Politici, experts en meer dan duizend vastgoedprofessionals legden de fiscale vastgoedpuzzel. En dat blijkt meer dan noodzakelijk, zo meent de Confederatie van Immoberoepen die vaststelt dat het woonbeleid één van de grote besparingsposten is van de nieuwe Vlaamse regering. De woonbonus - die in totaal een besparing van 680 miljoen euro oplevert - is allicht de meest geciteerde kostenpost van de voorbije maanden. Maar het is zeker niet de enige plek in het woonbeleid waar Bourgeois I in snijdt.
 
De sector toont begrip voor de hele besparingsoperatie, maar vreest tegelijkertijd dat er nog weinig zal overblijven om een vernieuwend Vlaams woonbeleid te voeren. Volgens 94% moet de besparing op de woonbonus dan ook gecompenseerd worden door onder meer een verlaging van de registratierechten. Globale doelstelling moet zijn om een verlaging van de fiscale druk op het moment van aankoop te bekomen. Zoals alom geweten is, is die druk in België het hoogste van heel Europa. In België betaalt de koper zo gemiddeld 13,4% van de aankoopprijs aan de fiscus. Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde van de andere Eurozone-landen (5,3%).

Huurmarkt is zorgenkind

Vervolgens wil de Confederatie van Immoberoepen de overheden ook wijzen op het fiscaal beleid voor nieuwbouw en renovaties. Jaar in, jaar uit wordt wel een nieuwe manier gevonden om het toepassingsgebied van de BTW uit te breiden of om het gebruik van de weinige gunstmaatregelen nog verder in te perken. 88% van de vastgoedmakelaars heeft daardoor de indruk dat het voor de modale Vlaming moeilijker is geworden om te bouwen of te renoveren. Nochtans is niemand daarbij gebaat, zo stelt de sector. Het resultaat zal immers een verouderd patrimonium zijn dat aan geen kanten tegemoet komt aan de Europese doelstellingen rond energiezuinigheid. De Confederatie van Immoberoepen vraagt de Vlaamse regering daarom in te zetten op maatregelen die nieuwbouw en renovatie stimuleren in plaats van afremmen.

Daarnaast vraagt de sector ook aandacht voor hét zorgenkind van de woningmarkt: de private huurmarkt. Iets minder dan 20% van de Vlaamse gezinnen is aangewezen op deze huurmarkt die geconfronteerd wordt met een enorme krapte. 91% is dan ook van mening dat de Vlaamse regering op korte termijn méér maatregelen moet nemen om de private huurmarkt uit het slop te halen. Volgens de Confederatie van Immoberoepen is er geen discussie over de goede voornemens van de nieuwe Vlaamse regering. Wel is het verontrustend dat we volgens de beleidsnota voor 2017 niet moeten hopen op nieuwe fiscale stimuli die de krapte op de private huurmarkt kunnen aanpakken.

Belasting op reële huurinkomsten

Nochtans dringt de tijd meer dan ooit. Zeker als straks onder Europese druk ook de discussie van de belasting op reële huurinkomsten weer de kop opsteekt. Voor de sector ligt dit bijzonder gevoelig, niet in het minst omdat dit voor veel verhuurders zou kunnen neerkomen op een naakte belastingverhoging. Met alle gevolgen vandien: investeerders die wegblijven, verhuurders die hun pand verkopen, een aanbod dat almaar slinkt, enz. Als het item omwille van het hopeloos verouderde KI en de druk vanuit Europa toch op de politieke agenda komt, meent 77 procent dat in het slechtste geval een belasting op reële huurinkomsten bespreekbaar moet zijn. Maar dan enkel en alleen op voorwaarde dat de belastingdruk voor de verhuurder niet stijgt en investeringen worden aangemoedigd via een kostenaftrek.

Bron: CIB

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in