Kopen en verkopen

Aankoop door ongehuwd samenwonenden

Als ongehuwd samenwonenden een bouwgrond, huis of appartement kopen rijst de vraag naar de wijze van aankoop, en de manier waarop men de langstlevende partner kan beschermen. Hier is de tontine of het beding van aanwas aangewezen.
De tontine is een oude rechtsfiguur waar men veronderstelt dat de langstlevende altijd alleen eigenaar is geweest, terwijl de overledene wordt geacht nooit eigenaar te zijn geweest. Zeer eenvoudig lijkt het, maar ook erg fictief en met tal van onverwachte neveneffecten.
Daarom is het beding van aanwas, het moderne broertje van de tontine, momenteel erg in trek. Het is een kanscontract waarbij twee partijen kopen voor de helft, en overeenkomen dat bij overlijden van de eerststervende zijn/haar helft naar de langstlevende gaat. Wanneer beide kopers ongeveer dezelfde leeftijd hebben - ongelijkheden kunnen worden hersteld - en de kans van elk van hen om het goed uiteindelijk te verkrijgen ongeveer dezelfde is, zal dit de nodige zekerheid kunnen bieden.

Afspraken

Let wel: er moeten goede afspraken gemaakt worden over de respectievelijke investeringen - als die ongelijk zijn -, en ook over de rechten van bestaande of te verwachten - al dan niet gemeenschappelijke - kinderen (gaat het onroerend goed volledig, dit wil zeggen in volle eigendom, naar de langstlevende, of heeft deze enkel vruchtgebruik).
Een en ander kan geregeld worden in een clausule die in de notariële aankoopakte wordt ingelast. Desgevallend kan ook een aparte samenlevingsovereenkomst worden opgesteld, waar ook andere facetten van het samenleven kunnen worden overeengekomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de bijdrage in de lasten van het gezin, eventuele aankoopopties op eigen goederen, eventuele huurrechten toe te kennen op eigen onroerende goederen, enzovoort.

Aangezien dit allemaal maatwerk is, consulteer je best je notaris. De complexiteit van de samenlevingsverbanden, met bijvoorbeeld de problematiek van wedersamengestelde gezinnen, vereisen een professionele aanpak en goede informatie.

Het is zoals met alles in het leven : “bezint eer ge begint” !

Meer info vind je op Michiels & Stroeykens waar wij verwijzen naar onze bijdrage “Tontine en aanwas in 2005”. Onder de modellen is daar ook een voorbeeld van een samenlevingsovereenkomst terug te vinden.

Notaris Dirk MICHIELS.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in