Aanbevolen partners

Logo DRU
Kachels en haarden

Stûv verzet zich tegen houtkachelverbod

Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege stelde voor om houtkachels te verbieden bij windstilte en mist. Volgens Gérard Pitance, oprichter en gedelegeerd bestuurder van houtkachelfabrikant Stûv, is dat geen goed idee.


Volgens Pitance wordt er volledig voorbij gegaan aan het belang van hout als hernieuwbare grondstof en alternatief voor de schaarser wordende fossiele brandstoffen en de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van houtkachels, of ze nu als aanvulling gebruikt worden in traditionele huizen of als voornaamste verwarmingsbron in energie-efficiënte en passief woningen.


Feiten houtkachels

“Om de discussie met betrekking tot het al dan niet verbieden van het verwarmen met houtkachels binnen de juiste context te voeren, is het belangrijk om enkele feiten op een rijtje te plaatsen”, aldus Gérard Pitance.

  • De nieuwste houtkachels verminderen de uitstoot van fijne deeltjes met meer dan 90%. Verder bieden ze energieprestaties aan in de grootorde van 80 %, daar waar andere hernieuwbare energie bronnen, zoals fotovoltaïsche zonne-energie bijvoorbeeld, amper 15% rendement bereiken. Het gebruikte hout is een hernieuwbare energiebron die volledig CO2 neutraal is, daar de uitstoot van koolstofdioxide vergelijkbaar is met de uitstoot van de natuurlijke ontbinding van hout en groeiende bomen de CO2 in de lucht absorberen.
     
  • Hout voor verwarming is per definitie resthout ten gevolge van gebruik van bomen in de houtnijverheid (oa voor meubels) en het duurzaam onderhoud van bossen.
     
  • Wie vandaag 40% van zijn verwarmingsbehoeften dekt met een houtkachel vermindert zijn energiefactuur met 20% (vergeleken met mazout) en verlaagt zijn CO2 uitstoot met meer dan 10% van de gemiddelde uitstoot van een gezin. Dit is de helft van de voor 2020 gestelde doelstelling op het vlak van het verminderen van de CO2 uitstoot.
     
  • Het Koninklijk Besluit betreffende verwarmingstoestellen voor vaste brandstoffen dat sinds kort in werking trad, legt producenten van houtkachels hoge prestatie- en rendementsvereisten op en een streng maximum voor fijnstof deeltjes. Een nieuwe Europese norm rond deze materie is in de maak en zal waarschijnlijk ook erg streng zijn. Voor nieuwe houtkachels is er dus ruim voldoende regelgeving om de fijnstof problematiek aan te pakken bij de bron, namelijk de producent.


Oude verwarmingstoestellen op hout

De boosdoeners in het fijnstof- en geur- en rookhinder debat zijn de oude verwarmingstoestellen op hout. Het KB zal verhinderen dat vervuilende kachels nog verkocht worden, maar dit lost het probleem van de oude vervuilende toestellen niet (snel genoeg) op.

Volgens Pitance is er nood aan aanvullende beleidsmaatregelen. “Om het aandeel van oude houtkachels en haarden van slechte kwaliteit in de fijnstof problematiek snel en efficiënt uit de wereld te helpen en om te investeren in duurzame verwarming via hernieuwbare grondstoffen zoals hout moet het beleid dus zijn verantwoordelijkheid nemen” aldus Pitance. Hij stelt voor om oude toestellen te vervangen en het inruilen ervan te stimuleren via premies en sensibiliseringscampagnes.


Heruitvinden van de verwarming

De woning van morgen wil steeds minder afhankelijk zijn van dure en schaarse fossiele energie. Verwarmen met hernieuwbare en onuitputtelijke energiebronnen is de toekomst. Dit vraagt om een fundamenteel herdenken van de verwarmingsoplossingen. Houtkachels in combinatie met oa thermische zonnepanelen en steeds betere isolatie bieden een antwoord op de verwarmingsbehoeften van energiezuinige, passief-, lage-energie en energie-neutrale woningen. In die zin zijn de houtkachels die vandaag geproduceerd worden al bruikbaar voor de energie-neutrale woning die de EU vanaf 2020 verplicht.


Meer info:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in