Aanbevolen partners

Logo DRU
Kachels en haarden

Een haard in een passiefhuis

Een haard of kachel brengt al eeuwenlang warmte en gezelligheid in huis. In een passiefhuis wil je die gezelligheid ook, maar de grote warmteproductie van een kachel is nefast voor het wooncomfort. De haardenproducenten bieden oplossingen met aangepaste modellen. Bij de keuze houd je best rekening met enkele aandachtspunten.
Een passiefhuis heeft jaarlijks behoefte aan 15kWh/m² warmte. Maar zelfs een aangepaste haard met een laag vermogen – variërend van 4 tot 6kW – voor laagenergiewoningen, levert nog teveel energie voor passiefhuizen. Tenzij… je de opgewekte warmte ook benut voor de aanmaak van sanitair warm water. Dat laatste helpt niet alleen het wooncomfort verhogen, maar maakt de terugverdientijd van een haard of kachel in een passiefhuis ook realistisch.
 

Aandachtspunten voor de haard in een passiefhuis

 • Zorg voor een goede dimensionering, het nominaal vermogen ligt best tussen 2 en 4kW om oververhitting te vermijden
 • Kies voor een apparaat met warmtewisselaar. Zo kan het overtollige warmte overdragen op water
 • Het opgewarmde water kan je opslaan in een buffervat of onmiddellijk gebruiken voor de verwarming
 • Gebruik een haard of kachel die 100% ruimtelucht onafhankelijk stookt. Verbrandingslucht uit de ruimte halen, brengt het mechanisch ventilatiesysteem uit balans. Voorzie daarom in een rechtstreekse luchtaanvoer van buitenaf
 • Isoleer zowel het rookkanaal als het luchtaanvoerkanaal zeer goed
 • Beperk de koudebrugwerking op de plaatsen waar de kanalen de gebouwschil doorboren

Goede luchtdichtheid van haard en kachel

Naar analogie met de volledige gebouwschil dient ook de haard of kachel perfect luchtdicht te zijn. Dit bevordert niet alleen de goede verbranding in het toestel, maar draagt bij tot de globale luchtdichtheid van de woning en vermijdt onderdruk waardoor rookgassen in de woning gezogen worden.

De brandstof voor haard of kachel in passiefhuis

 • Vanuit technisch oogpunt heb je alle vrijheid in de brandstofkeuze
 • Het aanbod haarden dat op hout of gas stookt is ruim. Er bestaan ook nog modellen die elektrisch of op stookolie werken
 • Wanneer ecologie een woordje mee mag spreken, verdienen hout of pellets de voorkeur. Hout is CO2-neutraal en ruim voorradig in onze contreien
 • Ook inzake terugverdientijd van het toestel is hout de beste optie. In onderstaande tabel berekende Stûv de kostprijzen om 1kWh warmte te produceren met verschillende brandstoffen

Tabel: kostprijs om 1kWh warmte te produceren
 Brandstof  Prijs (in eurocent)
 Elektriciteit  12,90
 Stookolie  7,95
 Aardgas  6,25
 Pellets  5,30
 Hout  2,86

Voor de berekening gingen we uit van de energieprijzen in juni 2015.

Haard als hoofdverwarming in passiefhuis

De mogelijkheid om overtollige warmte op een andere manier te benutten, maakt van de haard een valabele kandidaat om als hoofdverwarming te fungeren in een lage energiewoning of passiefhuis.
 • Op jaarbasis bekeken, zal een centraal verwarmingssysteem maar enkele maanden moeten werken om de goed geïsoleerde woning op comforttemperatuur te brengen. Het zijn ook net die maanden die binnen het ‘kachelseizoen’ vallen
 • Wanneer de kachel is uitgerust met een warmtewisselaar kan ze de warmtebehoefte tijdens de wintermaanden en de tussenseizoenen perfect invullen
 • De behoefte aan het sanitair warm water kan je invullen met een zonneboiler of warmtepompboiler. De zonneboiler of warmtepompboiler zijn heel efficiënt in de periodes waarin je de kachel niet gebruikt. Deze systemen kunnen dus perfect samen met een kachel in de hoofdrol een hybride oplossing bieden voor uw volledige warmtebehoefte
 • In veel gevallen zal de hybride oplossingen met de kachel of haard in een belangrijke rol prijsgunstiger zijn dan een centrale verwarming
 • Een belangrijke kanttekening evenwel: In theorie lijken deze oplossingen het summum om een centrale verwarmingsketel te vervangen. Probleem is echter dat we in België weinig of geen praktijkervaring hebben en dat de EPB-regelgeving dergelijke oplossingen niet altijd gunstig gezind is.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in