Aanbevolen partners

zehnder logo
Milieu

Bouw- en sloopafval

Als je bouwt of verbouwt, produceer je zonder het echt te willen wel wat afval. Als je duurzaam wilt bouwen of verbouwen, moet je proberen te vermijden dat je afval produceert. En als je toch met bouwafval zit, is het duurzamer als je het goed sorteert voor je het afval laat ophalen of wegbrengt naar het containerpark. Bouw- en sloopafval kun je namelijk in verschillende fracties opdelen.

Bouwafval van steen of puin

 • Deze inerte fractie kan bestaan uit beton gevelsteen, een mengsel van beiden (mengpuin), keramiek en natuursteen
 • Inert afval omvat 80 % van alle bouw- en sloopafval
 • Inert afval lost niet op, verbrandt niet, kan niet biologisch afgebroken worden en vertoont ook geen andere fysische of chemische reacties. Als ze in contact komen met andere stoffen treden er ook geen reacties op, waardoor er geen verontreiniging van het milieu of schade voor de volksgezondheid veroorzaakt wordt
 • Ovam raadt aan dat je dit bouwafval zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, om zo op grondstoffen te besparen. Heel wat producenten van bouwmaterialen halen het inert bouwafval van hun eigen bouwproducten op om dat afval opnieuw te gebruiken in hun productieproces
 • Bouwafval van steen of puin kun je best scheiden van ander bouwafval en het dan naar het containerpark brengen. Bepaalde materialenhandelaars en producenten stellen speciale afvalzakken ter beschikking van bouwers en verbouwers om hierin de resten van het bouwmateriaal te verzamelen
 • Inert bouwafval zoals steenpuin mag je ook ter plekke gebruiken voor onder andere de fundering van je terras, je tuinhuis of carport.

 

Bouwafval van asfalt

Afval van asfalt maakt ±15 % van het bouw-en sloopafval uit. Asfaltpuin is geen inert afval aangezien dit puin koolwaterstoffen en bitumen bevat. Hier kan wel reactie met andere stoffen optreden, of verontreining ontstaan.

Afaval van asfalt moet apart verzameld worden en mag je zeker niet zomaar hergebruiken. Breng het best naar het containerpark.

Niet-steenachtig bouwafval

Niet-steenachtig bouwafval maakt ±5 % van al het bouwafval uit. Dit afval bestaat uit:

 • een recupereerbare fractie: deze fractie omvat houtafval, kunststoffen, oude metalen, papier en karton

 • een niet- of moeilijk recupereerbare en/of scheidbare restfractie. Deze kan onder meer gips en kalk, cellenbeton, bitumineuze materialen zoals dakbedekkingen en dergelijke bevatten.
   

Voorzichtig met gevaarlijk bouwafval

Enkele afvalfracties vragen om bijzondere aandacht.

  Afval van asbest

  Regelmatig vindt men nog asbest in bouw- en sloopafval onder de vorm van asbestcementhoudende leien of golfplaten. Asbesthoudend bouwmateriaal wordt als gevaarlijk afval beschouwd en moet afzonderlijk ingezameld worden.

   

  Klein Gevaarlijk Afval

  Bouw- en sloopafval kan ook nog ander gevaarlijk afval bevatten, zoals restjes en verpakkingen van verven, vernissen, houtveredelingsmiddelen, lijmen, kitten, afvalolie, enz.

   


Alle maatregelen en wetgevingen betreffende bouw- en sloopafval hebben als doel om vooreerst de hoeveelheid bouwafval die vrijkomt en de milieuschade die dit afval veroorzaakt te beperken. Vervolgens moet men ernaar streven om vrijkomend afval zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Gevaarlijk afval moet afzonderlijk ingezameld worden en op verantwoorde wijze verwerkt worden.

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in