Aanbevolen partners

zehnder logo
Milieu

Asbest en asbestafval

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Vroeger werd het vaak verwerkt in bouwmaterialen. Maar deze microscopisch kleine vezels kunnen erg schadelijk zijn bij inademing. Asbest mag je vandaag dan ook niet meer gebruiken. En als je het tegenkomt tijdens het bouwen of verbouwen, doe je er goed aan het te laten verwijderen.
Asbest was vanaf de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’80 een vaak gebruikt materiaal in de bouwsector. Het was dan ook een goedkoop materiaal met uitstekende fysische en chemische eigenschappen: sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend, …
Asbest is inmiddels verboden omwille van het gevaar. Maar het asbest dat in het verleden werd toegepast, is vaak nog in woningen aanwezig, verwerkt in verschillende materialen: dakbedekking, isolatie, vloerbedekking, bloembakken, …

Asbest verwijderen

Heb je nog asbesthoudende materialen gestockeerd liggen – dit wordt ook wel ‘zwerfasbest’ genoemd, breng dit dan naar het containerpark, zodat het op termijn geen risico kan vormen wanneer het verweert.
Asbesthoudend materiaal dat in de woning is verwerkt en niet is verweerd, mag rustig blijven zitten. Onoordeelkundig verwijderen is vaak gevaarlijk dan het materiaal laten zitten.
Begint het eenmaal te verweren, dan laat je de materialen best vervangen.

Veiligheidsmaatregelen

In heel wat gevallen kan je zelf het nodige doen om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Houd dan rekening met volgende veiligheidsmaatregelen: 

  • Aggressieve behandelingen zijn uit den boze. Je spuit dus geen asbesthoudende leien af met de hoge drukreiniger om ze te ontmossen. Verder is slijpen, zagen of boren in asbesthoudende materialen af te raden.
  • Voor het verwijderen van asbesthoudende leien of golfplaten bevochtig je deze best zodat het materiaal enigszins wordt gefixeerd.
  • Maak gebruik van handwerktuigen of traag draaiend gereedschap 

Doe-het-zelven is niet altijd aan te raden

Ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement) kan je niet zelf op een veilige manier afbreken. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. Je stelt jezelf dan bloot aan onnodige risico's.

Doe in dergelijke gevallen dus een beroep op een professionele asbestverwijderaar. De gegevens van alle erkende asbestverwijderaars vind je op de website van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Je kan de lijst ook opvragen via het telefoonnummer 02-233 45 93.

Waar naartoe met asbestafval?

Hechtgebonden asbestcement in relatief goede staat mag naar een containerpark, een voor asbestcement vergund sorteercentrum of een hiervoor vergunde stortplaats. Vergeet niet dat je asbestafval altijd gescheiden moet houden van ander afval zoals bouw- en sloopafval. 
Sinds 1 januari 2008 moeten alle containerparken asbestcement aanvaarden.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in