Wettelijke verplichtingen rond brandveiligheid

Gewijzigd op 24/04/2012 door Kelly Cuypers

De wettelijke verplichtingen met betrekking tot de brandveiligheid worden op gewestelijk niveau geregeld.

Wettelijke verplichtingen brandveiligheid in Vlaanderen

In Vlaanderen is een decreet aangenomen dat voorschrijft dat in iedere woning tenminste één rookmelder geplaatst moet worden. De plaats van deze rookmelder of rookmelders moet - sinds 25 juni 2009 - bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning worden aangegeven


Wettelijke verplichtingen brandveiligheid in Wallonië

Op 1 juli 2006 trad een decreet in voege dat de plaatsing van rookmelders verplicht maakt. Een woning moet uitgerust zijn met een detector voor elk niveau dat minstens één leefruimte bevat. Wanneer de woonoppervlakte van een niveau groter is dan 80 m² moeten 2 detectoren geplaatst worden.

Wanneer er meer dan 3 detectoren nodig zijn, moeten die onderling gekoppeld worden.
De detectoren of rookmelders moeten van het optische type zijn en gecertificeerd zijn door een Belgisch of Europees certificatieorganisme. De batterijen moeten een gegarandeerde levensduur hebben van minstens 5 jaar. Bij brand moeten de melders een geluidssignaal afgeven.


Wettelijke verplichtingen brandveiligheid in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het plaatsen van rookmelders is hier verplicht in verhuurde woningen. En dit sedert 1 juli 2005.

Folders over elektrotechnieken