STS-P Ventilatie – regels over kwaliteit van residentiële ventilatie

Gewijzigd op 26/08/2015 door TiM Vanhove

Ventilatiesystemen in woningen worden niet altijd met voldoende kwaliteit afgeleverd. Een groep ervaren ventilatiespecialisten heeft een document opgesteld met als doel de kwaliteit van ventilatiesystemen in woningen te verbeteren. Dit document wordt de  STS-P Ventilatie genoemd.

Onze ventilatiespecialisten

Op 7 juli 2015 werd de STS-P gepubliceerd. De STS-P is een omschrijving van prestatiecriteria voor ventilatie in woningen en woongebouwen. Dankzij deze omschrijving kunnen er eisen gesteld worden aan het ontwerp, de componenten, de uitvoering, het onderhoud, de documentatie, de meetinstrumenten en de prestatieverslaggeving.
Je kunt dit document terugvinden op de website van de FOD Economie.
Schema isolatiedikte luchtkanalen
© Luchtwinkel

Basis voor nieuwe afspraken

De STS-P zal een basis gaan vormen voor federale wetgeving, regionale besluiten en private of publieke uitvoeringsbestekken. In mensentaal wil dit zeggen dat er nieuwe afspraken over ventilatie zullen kunnen komen. Deze zullen dan altijd verwijzen naar de STS-P.
 
Er is echter geen reden tot paniek. Nieuwe regels zullen altijd in stappen ingevoerd worden. Hoewel het zeker interessant is om verder te lezen in de 60-pagina’s van de STS-P, beperken we ons hier tot voorbeelden (de lijst is zeker niet compleet) die snel naar voor zullen komen in nieuwe wetgeving of in bestekken. 
 
  • Ventilatievoorontwerp (bijlage 5.1): welk type systeem, plaats van de ventilatievoorzieningen, …
  • Meten van elektrisch vermogen (bijlage 5.4.3.) om zo het specifiek ventilatorvermogen te kunnen bepalen
  • Thermische isolatie van luchtkanalen: opdeling in klassen, de voorbeeldfiguur is voor klasse 3
  • Akoestische aspecten voor het mechanische deel van de ventilatie: opdeling in klassen waarbij de beste klassen (hoogste nummer) overeenkomen met metingen die aantonen dat voldaan wordt aan NBN S 01-400-1
  • Informatie voor de gebruiker: aanwezigheid van een handleiding en onderhoudsvoorschriften
 
Auteur: Andy Camps – augustus 2015

 
Identikit ventilatiespecialist Andy Camps
Andy Camps

Andy Camps heeft ruim 10 jaar ervaring als lesgever, ontwerper en plaatser van woningventilatiesystemen. Voor Habitos.be geeft hij alle info over de verschillende ventilatiesystemen, de regels en nog veel meer.

Lees de teksten van de ventilatiespecialist >> 

 Website
 Twitter
 Facebook

Folders over ventileren

Meer informatie op de website van deze bedrijven