Regenwater op eigen terrein infiltreren

Gewijzigd op 24/09/2013 door Kelly Cuypers

Zo weinig mogelijk regenwater verloren laten gaan, is de boodschap. Naast het plaatsen van een regenwaterput, kun je het regenwater laten infiltreren. Dit doe je door het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse te houden, ondergronds of bovengronds.

Onze sanitairspecialisten

infiltratie regenwater
© Dyka
Om infiltratie te kunnen toepassen, is er bij voorkeur een lage grondwaterstand en een redelijk doorlatende grond aanwezig. Om dus te weten of infiltratie mogelijk is en om de infiltratievoorziening correct te kunnen dimensioneren, weet je idealiter de grondwaterstand (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) en de doorlatendheid van de bodem. Deze informatie is niet altijd beschikbaar. Als alternatief kun je gebruik maken van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen, te raadplegen via De Watertoets. Indien je woning gelegen is in overstromingsgevoelig gebied, is infiltratie wellicht onmogelijk.

Onmiddellijke infiltratie van regenwater

Het principe van onmiddellijke infiltratie is dat het hemelwater dicht bij de bron wordt opgevangen en rechtstreeks infiltreert in de ondergrond. De infiltratie kan dan rechtstreeks in de grond of na het aanbrengen van een bedekking. Deze manier van infiltreren is een zeer efficiënt en goedkoop bij (her)aanleg van verhardingen.
waterdoorlatende betonstraatstenen
Waterdoorlatende betonstraatstenen.
© VMM

Zonder (gras)begroeiing

Steenslagverharding

Het regenwater kan tussen de steenslagverharding (grind, puingranulaat) in de ondergrond sijpelen

+ eenvoudig in aanleg en goedkoop
- putten bij verkeersbelasting


Dolomietverharding

+ Eenvoudig in aanleg en goedkoop
- Risico op verbrokkeling en putten


Drainageasfalt

Met bitumen gebonden grove steenslag dat water gemakkelijk doorlaat

- Kans op dichtslibben
- Regelmatig onderhoud


Waterdoorlatende straatstenen

Keuze tussen poreuze betonstraatstenen, bestrating met brede voegen (kassei, betonstraatstenen of natuurstenen) of betonstraatstenen met drainageopening


Mulchbedekking

Schors of gehakseld hout
- Het materiaal regelmatig aanvullen omdat de bedekking vergaat
grasbetonstenen
Tussen grasbetonstenen kan gras groeien.
© VMM

Met (gras) begroeiing

Grasbetontegels

 Betontegels met opening waartussen gras kan groeien
+ Goed en gemakkelijk te onderhouden
+ Gemakkelijk aan te leggen
+ Lage investeringskost

Polyethyleen grastegels

+ eenvoudig in aanleg
+ robuust systeem
+ praktisch onzichtbare tegels
- verdraagt een gering gewicht

Bovengrondse regenwaterinfiltratie

Hemelwater wordt naar een open voorziening geleid waar het wordt geborgen en geïnfiltreerd.

Voorwaarden:
 • Grondwatertafel is minimaal 70 centimeter diep
 • Maatregelen om erosie bij inloop in de infiltratievoorziening te gaan via een verdeelgoot is aangeraden
 • Water mag maximaal twee dagen blijven staan om dichtslibben te voorkomen
 • Kom moet volledig vlak liggen
infiltratiekom
© VMM

Infiltratiekom

Kom bestaande uit humus begroeid met gras
 • Niet berijden
 • Voldoende ruimte beschikbaar
 • Niet te veel bladverliezende bomen en struiken in de buurt

  + Beperkte kost
  + Verscheidenheid beplanting
  + Geschikt bij ondiepe grondwaterstanden
  - Ruimte nodig
  - Maaien verloopt moeilijker
wadi
© VMM

Wadi

Ondiepe infiltratiekom met filterbed om een minder doorlatende laag te breken of extra waterberging te voorzien
Dezelfde voorwaarden en voor- en nadelen gelden als bij de infiltratiekom, hoewel de kosten iets hoger liggen

Infiltratiebekkens

Een bekken met doorlatende bodem of wand, geschikt voor grote oppervlakken

+ Beperkt onderhoud: af en toe reinigen, elke herfst controleren
+ Afbraak van opgeloste stoffen
- Veiligheidsmaatregelen nodig

Ondergronds regenwater infiltreren

Het hemelwater wordt ondergronds geborgen en via de onderzijde of de zijkant in de grond geleid.
 • Op voldoende afstand van bomen
 • Mag je niet overbouwen
 • Het hemelwater moet voorgefilterd worden
 • Een bladvang of zandvang is aan te raden
Regenwaterhergebruik
Regenwaterhergebruik
© Graf

Infiltratieput

Hoge ronde tank waarbij het hemelwater onderaan infiltreert

+ Weinig oppervlakte nodig
+ Goede controlemogelijkheid
+ Kleine investering
- Geen zuivering
- Beperkt onderhoud mogelijk

Infiltratiekolk

Verticaal element waarbij de onderbak uit een poreuze, geboorde of gesleufde buis bestaat

- Redelijke investeringskost
infiltratieblok
© Rehau

Infiltratieblokken

Kunststofmodules met een holle ruimte omhuld door een geotextiel, als blokken met waterdoorlatende wanden of met waterdoorlatende boven- en onderzijde

+ Goede controlemogelijkheid
+ Goede bufferfunctie
+ Flexibel inzetbaar
+ Met constructies te overbouwen
- Hoge investeringskost

Infiltratiebuizen

Liggende ronde en geperforeerde buizen uit kunststof, beton of gres met gaten in de buiswand of poreus beton, met geotextiel omwikkeld

+ Lage oppervlaktebehoefte
+ Goed buffervermogen
+ Met constructies te overbouwen

Infiltratiebed

Een volume uit grind, gerecycleerd betongranulaat, lava of geëxpandeerde kleikorrels

+ Lava en geëxpandeerde kleikorrels hebben een groot bufferend en absorberend vermogen
+ Eenvoudige verwerking

Met dank aan Dialoog en Vibe vzw

Auteur
: Kelly Cuypers - september 2013

Folders over sanitair

Meer informatie op de website van deze bedrijven