Prijs en terugverdientijd van een ventilatiesysteem

Gewijzigd op 10/07/2012 door Kelly Cuypers

De grootte van de investering in een ventilatiesysteem wordt bepaald door het gekozen systeem en de grootte van de woning.

Onze ventilatiespecialisten

Prijzen ventilatie
Systeem Richtprijs
Systeem A 1 750 euro
Systeem B 2 730 euro
Systeem C 2 950 euro
Systeem C+ 3 280 euro
Systeem C+ evo 3 820 euro
Systeem D met warmtewisselaar 6 600 euro

Terugverdienen investering ventilatie

Aangezien bepaalde ventilatiesystemen ook een gunstige invloed hebben op het energieverbruik, mag je er een terugverdienfactor aan koppelen. Ook die is weer afhankelijk van verschillende factoren: luchtdichtheid van de woning, isolatiewaarde,…

Algemeen wordt echter aangenomen dat je per E-punt een terugverdieneffect van circa 15 euro per jaar hebt. Aan ieder systeem is een puntenverlaging toegekend door de overheid.

Ventilatiesysteem Puntenverlaging Productencombinatie
 Systeem A

 6

Zelfregelende toevoerroosters
Natuurlijke afvoer
 Systeem B

 0

Mechanische afvoer
Niet-zelfregelende toevoerroosters
 Systeem C

 2

Zelfregelende toevoerroosters
Mechanische afvoer
 Systeem C+

 10

Gemoduleerde mechanische afvoer
Zelfregelende toevoerroosters
 Systeem D

 18

Mechanische toevoer
Mechanische afvoer met
warmterecuperatie
(Bron: Renson)

 

Voorbeeld: In de berekening van het E-peil mogen bij de plaatsing van een systeem D dus 18 punten worden afgetrokken van de beginwaarde. Dus een woning met een E-peil van 105 kan door de plaatsing van een mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie dus een E-peil van 87 bekomen.

Folders over ventileren

Meer informatie op de website van deze bedrijven