Het belang van luchtdichtheid van ventilatiekanalen

Gewijzigd op 10/03/2014 door TiM Vanhove

Een goede luchtdichtheid is een belangrijke voorwaarde voor optimale werking van een ventilatiesysteem.

Luchtlekken leiden namelijk tot verlies van lucht in het traject tussen de ventilator en de roosters en ventielen. Dit luchtverlies heeft als gevolg dat de unit veel meer werk moet verrichten om het gewenste debiet in alle ruimtes te behalen en dus ook veel meer energie zal verbruiken.
In het ergste geval behaalt het systeem de gewenste debieten helemaal niet. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een WTW-installatie, is de luchtdichtheid van de luchttoevoerkanalen eens zo belangrijk, omdat door luchtlekken ook nog een deel van de teruggewonnen warmte verloren gaat.

Energiebesparing

Door tijdens de installatie gebruik te maken van voldoende luchtdichte componenten, kan dus aanzienlijk bespaard worden op energie. 
Bovendien draagt een voldoende luchtdicht systeem ook bij aan een goede luchtkwaliteit in huis en daarmee aan een gezonder binnenklimaat en een beter wooncomfort.

Luchtdichtheidsklasse D

Het Comair Uniflexplus+ flexibel luchtverdeelsysteem is op luchtdichtheid getest en voldoet aan de hoogste luchtdichtheidsklasse (D)
volgens de Europese normen NEN- EN 12237, EN 1507 en het LUKA handboek

Extra op onze site

Onze ventilatiespecialisten

Folders over ventileren

Meer informatie op de website van deze bedrijven