Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Zelf afvalwater zuiveren met een IBA

Met een IBA of een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater kun je je afvalwater zelf zuiveren. Hiervoor bestaan verschillende technieken voor de individuele afvalwaterzuivering. Ze worden opgedeeld in twee grote groepen: intensieve en extensieve waterzuiveringssystemen.

Intensieve systemen voor waterzuivering

Intensieve waterzuiveringssystemen bestaan meestal uit een gesloten tanksysteem met daarin micro-organismen die voor een deel het afval zullen afbreken.

Actief slibsysteem

 • Een beluchtingsschijf of -buis brengt onderaan de tank zuurstof in om de bacteriën in leven te houden. De bacteriën hechten zich in de tank aan elkaar tot vlokken bij gebrek aan een dragermateriaal.
 • Het systeem wordt frequent gebruikt
 • voordelen: gunstige kostprijs, bedrijfszekerheid 

Vastbedbeluchtingssysteem

 • is een ondergedompelde beluchte filter.
 • Een septische tank vangt alle huishoudelijk afvalwater op. Van daaruit loopt het vervuilde water over in een reservoir met biologische filter (een zuurstofrijke omgeving).
 • De bacteriën (micro-organismen) in die filter zuiveren het water vooraleer het overloopt in een nabezinktank, waar het laatste slib uit het water gehaald wordt (stikstofverwijdering in een zuurstofarm milieu).
 • Tot slot belandt het water in de pompput, waar een dompelpomp er eventueel voor zorgt dat het water zuiver terug de natuur in kan.
 • Het slib wordt terug naar de septische put gepompt. 

Oxidatiebed of aerobe filter

 • een tank gevuld met elementen voor de biologische zuivering van afvalwater.
 • Die elementen zijn begroeid met een laag micro-organismen die met behulp van zuurstof een deel van de vervuiling in het water afbreken. Een ander deel wordt omgezet in slib dat naar een bezinktank wordt afgevoerd.
 • Nadelen van dit verouderde principe: De filter in de bioreactor is een zorgenkind. Deze kan verstoppen. Het systeem is bovendien duur en vraagt heel wat ruimte.
   

Samenstelling intensieve systemen voor waterzuivering

De meeste van deze installaties bestaan uit drie compartimenten: een voorbezinker, een beluchter (bioreactor) en een nabezinker. Deze compartimenten kunnen in verschillende tanks zijn ondergebracht of in één geheel zijn opgevat.
De tanks kunnen uit kunststof of beton vervaardigd zijn. Beton is in principe goedkoper, maar is minder duurzaam dan kunststof. Wees op je hoede voor grote prijsverschillen binnen de categorie van betonnen putten. Kies je voor een kunststof tank, besteed dan de nodige aandacht aan de plaatsing.

Extensieve systemen voor waterzuivering

Rietveld of percolatierietveld

 • Doel: afvalwater uit de septische put zuiveren.
 • De septische put laat het afvalwater doorstromen in een pompput die het water op zijn buurt naar het rietveld pompt
 • De ondergrond van zo’n percolatierietveld is opgebouwd uit verschillende lagen (waterondoorlatende folie – drainagebuis in grind – folie- gewassen zeezand – grind met verdeelsysteem voor het afvalwater) waarin micro-organismen zitten die het afvalwater zuiveren
 • Toevoeging van ijzerslakken of ijzervijlsel zorgen voor de verwijdering van fosfor.

Droge kokosfilter

 • een 100 % organische filter die van nature zuurstof bevat. Riet (luchtwortels) of compressors zijn overbodig net als mechanische hulpmiddelen
 • Boven op de folie en draineerbuis komt de kokosmat. Daarop komt een organisch mengsel van onder andere gruis en houtskool. Hierop een laag waarin planten kunnen groeien, bovenaan de toevoer van het afvalwater. De toplaag sluit alles af (decoratief, zorgt voor geurafsluiting, goede vochthuishouding, …)

Natte kokosfilter

 • een kokosfilter in de vorm van een put met compartimenten.
 • Het vervuilde water komt langs een kant de put in en sijpelt binnen in een tweede compartiment gevuld met een kokosmengsel. Daar doen de micro-organismen hun werk.
 • Na zuivering loopt het water over in een derde compartiment van waaruit het afgevoerd wordt naar een zinkput of het oppervlaktewater.

Prijs IBA

 • De prijs voor een zuiveringsinstallatie varieert van 2 000 tot 7 000 euro.
 • Het grootste deel van deze investering krijg je terug uit subsidies van de verschillende overheden.
 • Naast subsidies kun je een vrijstelling van de 'heffing op het afvalwater' aanvragen wanneer je installatie voldoet aan enkele normen. Houd bij de aanschaf van een systeem ook rekening met de energiekost.

Keurmerk voor waterzuiveringsystemen

 • Wil je zeker zijn van de goede werking van je eigen waterzuiveringsinstallatie, dan installeer je best een systeem dat het BENOR-keurmerk heeft.
 • Alleen gezuiverd afvalwater uit BENOR-gekeurde zuiveringsinstallaties mag opnieuw geloosd worden in het oppervlaktewater, mag infiltereren in de grond of mag afgevoerd worden via de regenwaterafvoer.
 • De Certificatie- en keuringsdienst Certipro weet hier meer over.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in