Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
zehnder logo
Logo Bosch
Ventileren

Wat zegt de wet over ventilatie?

Ventileren, allemaal goed en wel. Maar ventileren kost geld, waarom zou ik dan investeren in een ventilatiesysteem? Wel, omdat de wet het ons voorschrijft.

Sinds 1 januari 2006 verplicht de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of in een grote renovatie. Daarnaast is er de ventilatienorm (NBN D50-001), die de regels van de goede praktijk oplegt. Indirect impliceert dit ook al de noodzaak tot ventileren.  In Wallonië is ventileren bij een nieuwbouw verplicht sinds 1996 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de code van de goede praktijk, gebaseerd op de ventilatienorm.

De ventilatienorm voor woningen

De NBN D 50-001 of de Belgische norm voor ventilatievoorzieningen in woongebouwen dateert al van 1991 en geeft concrete richtlijnen om tot een goede woningventilatie te komen.
De norm bepaalt heel concreet het volgende:
  • De opdrachtgever is verplicht om ventilatievoorzieningen zoals geëist in de norm te voorzien
  • De bewoners zijn vrij om deze voorzieningen al dan niet te gebruiken. Dit houdt wel in dat de bewoner verantwoordelijk is voor problemen die voortvloeien uit het niet gebruiken van de ventilatievoorzieningen
  • De verse lucht dient aangevoerd te worden in de droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, bureau,…) en weer afgevoerd te worden via de natte ruimten, (badkamer, toilet, keuken,…)
  • Er moet een debiet van 3,6 m³/u/m² gehaald worden, of met andere woorden voor iedere m² aan droge en natte ruimten in de woning moet per uur 3,6 m³ lucht worden aan- en afgevoerd. In de hal, garage, kelder, zolder of dressing moet niet in verluchting worden voorzien.

Debiet luchttoevoer en luchtafvoer

Naast de basisregel: 3,6 m³/u/m² legt de norm ook enkele minima op voor specifieke ruimten.
Luchttoevoer
Woonkamer

min. 75 m³/u
beperkt tot150 m³/u 

Slaap-, studeer-
en speelkamer
min. 25 m³/u
beperkt tot 36 m³/u
Luchtafvoer
Gesloten keuken
Badkamer, wasplaats
min. 50 m³/u
beperkt tot 75 m³/u
Open keukens min. 75 m³/u
 Toilet min. 25 m³/u
(Bron: Milieuadvieswinkel)

Ventilatie verplicht bij nieuwbouw

Naast de Belgische norm legt in Vlaanderen ook de EPB-regelgeving eisen inzake ventilatie op. Zo is de integratie van een ventilatiesysteem dat voldoet aan de NBN D50-001 verplicht in nieuwbouwprojecten. Het gebruik van energiezuinigere systemen dan deze voorgeschreven in de ventilatienorm wordt beloond in een betere E-peilscore.

Ventilatie niet verplicht bij renovatie

Bij een renovatie is de EPB minder streng. Hier wordt enkel verwacht dat bij het vervangen van vensters in een ruimte, de nieuwe ramen zijn voorzien van ventilatieroosters.
Bij de uitbreiding van de woning gelden voor deze uitbreiding dezelfde regels als voor nieuwbouwprojecten.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in