Aanbevolen partners

Logo KNX BE
All vac
Elektrotechnieken

Wat is en wat doen bij CO-vergiftiging?

CO staat voor koolstofmonoxide. Het is een gevaarlijk gas dat gevormd wordt bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals mazout, gas, kolen, enz… Het enige dat je kunt doen, is er voor opletten.

Voor verbranding heeft men 3 zaken nodig: brandstof, zuurstof en vuur.

 • Als er te weinig zuurstof aanwezig is in de kamer(omdat de kamer tegen de koude tochtvrij en kierdicht is gemaakt) kan dit leiden tot
  een vergiftiging van de aanwezigen.
 • CO kan ook ontstaan als toestellen niet goed afgesteld zijn of als de schoorsteen niet goed trekt.
  CO kan je niet ruiken, proeven, zien of voelen. Dat maakt het ook zo gevaarlijk. Daarom wordt het ook de stille doder genoemd.
  Wanneer er CO in de kamer aanwezig is, ademt men dit ongemerkt in en wordt het via de longen opgenomen in het bloed.
  Hoe langer men in een ruimte met CO verblijft, hoe erger de symptomen worden. De symptomen zijn:
  • Loomheid
  • Duizeligheid
  • Hoofdpijn
  • Men voelt zich te misselijk en te krachtloos om zich uit de ruimte te verwijderen.
  • Bij hoge concentraties geraakt men buiten bewustzijn en kan men sterven.
  • Ook regelmatige blootstelling aan heel lage concentraties CO kan op langere termijn nadelige effecten hebben: geheugenproblemen, moeilijkheden op school of op het werk, concentratiestoornissen en gemoedswijzigingen.

Wanneer meerdere personen in huis tegelijk dergelijke klachten hebben of huisdieren zich eigenaardig beginnen te gedragen, kan dit wijzen op CO-vergiftiging.

Wat doen bij CO-vergiftiging?

CO-vergiftiging komt vaker in het nieuws als de winter daar is. Wat kun je zelf doen om het te voorkomen?
 • Open direct alle ramen en deuren zodat de ruimte verlucht kan worden.
 • Schakel het toestel dat CO veroorzaakt uit indien mogelijk.
 • Breng de persoon die bevangen is door CO uit de kamer en verwittig de huisarts, indien deze nog bij bewustzijn is.
 • Indien de persoon bewusteloos is, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 100 of 112 en vermeld dat het gaat om CO-vergiftiging

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in