Bouwen en de wet

Wat is bouwen te paard?

Bij de bouw van een halfopen woning of rijwoning legt de stedenbouwkundige vergunning vaak op dat de eerste bouwer ‘te paard’ moet bouwen. Wat wil dit nu precies zeggen en welke zijn de gevolgen daarvan?


Wie als eerste een halfopen woning of een rijwoning bouwt, moet daarbij vaak volgens zijn bouwvergunning nog een dubbele wand optrekken op de perceelgrens. Eén deel van deze wand staat daarbij op het eigen perceel, het andere deel staat op het perceel van de buurman. Dit principe noemen we ‘bouwen te paard’.
Doorgaans wordt voor de bouw van deze wand te paard een wanddikte van 30 cm opgelegd, waarbij gebruikt gemaakt wordt van 2 wanden uit blokken van 14cm dik en een spouw. In de praktijk kan deze spouw ook worden opgevuld met isolatie. Vooral vanuit akoestisch oogpunt is dit raadzaam.


Overleg

Hoe de muur te paard wordt gebouwd, bepaal je best in samenspraak met de toekomstige buur – de tweede bouwer. Hij wil misschien met kelder bouwen, terwijl jij op volle grond bouwt. Of hij bouwt in een houtskelet of staalstructuur en heeft daardoor helemaal geen behoefte aan de wachtgevel die jij voor hem zal optrekken. Overleg vooraf kan discussies over het al dan niet overnemen van de wachtgevel of over de verwachte werkwijze vermijden.
Het is overigens belangrijk dat je de toestemming van de buur vraagt om de muur te paard te bouwen. Doe je dit niet, dan geef je de ondubbelzinnige wil weer dat de wachtmuur die je bouwt mag worden overgenomen. Het bouwen van de muur houdt echter geen verplichting in voor de toekomstige buur om deze wachtmuur daadwerkelijk over te nemen.


Kosten verhalen?

Hou er ook rekening mee dat de toekomstige buur de kosten voor de bouw van de wachtmuur pas moet betalen wanneer hij hier daadwerkelijk gebruik van zal maken. Wanneer dat pakweg nog 5 jaar duurt, zal de waarde van de muur die jij voor hem bouwde dus ook gedaald zijn omwille van de ouderdom van de muur. De eerste bouwer zal in eerste instantie de kosten dus volledig zelf moeten dragen.


Bedenking

Heel wat specialisten zetten vandaag vraagtekens bij het verplicht ‘te paard’ bouwen. Net omdat de tweede bouwer een omwille van een andere bouwwijze geen behoefte heeft aan deze wachtmuur. Bijkomend nadeel zijn de beperkte akoestische prestaties van de klassieke scheidingsmuur. Maar voorlopig blijft het burgerlijk wetboek deze werkwijze nog opleggen. Goed afspreken met de tweede bouwer blijft dan ook de boodschap.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in