Bouwen en de wet

Wanneer heb je geen bouwvergunning nodig?

Het decreet op de ruimtelijke ordening maakt een duidelijk onderscheid tussen werken waar je een stedenbouwkundige vergunning voor moet hebben en werken die vrijgesteld zijn van vergunning.
 • Let wel op: aan de regels rond de medewerking van een architect verandert er niets. Van het moment dat de werken die je wilt uitvoeren, een invloed hebben op de stabiliteit van de constructie moet je een architect raadplegen, ook al heb je geen vergunning nodig en moet je enkel de werken melden. De architect zal in dat geval het aanvraagdossier of het meldingsdossier samenstellen en onderteken, voor je het indient bij de lokale dienst Ruimtelijke Ordening.

 

 

Voor welke werken heb je geen bouwvergunning nodig?

 

Een aantal kleine onderhoudswerken aan en rond je huis is vrijgesteld van de vergunningsplicht. 

De voorwaarden voor werken zonder bouwvergunning: 

 • De werken zijn niet strijdig met de geldende bouwvoorschriften
   
 • De werken worden uitgevoerd binnen een straal van 30 meter binnen een vergund gebouw
   
 • De werken mogen de functie van het gebouw of het aantal woongelegenheden in het gebouw niet wijzigen
   
 • De werken mogen ook niets veranderen aan de stabiliteit van het gebouw of aan het volume (grootte) en ze mogen het uitzicht van de voorgevel niet veranderen. Wil je de voorgevel van je huis wel veranderen, dan heb je voor de werken – zelfs kleine ingrepen zoals het plaatsen van rolluiken of dakvensters – wel een bouwvergunning nodig.

 

Enkele voorbeelden van werken die mogen zonder bouwvergunning:

 • Vervangen van: ramen, pleisterwerk,dakkepers, panlatten en dakleien
 • Herstellen van: verhardingen
 • Vervangen van keuken, badkamer, …
 • Inrichten van de zolder
 • Opdelen van ruimtes in aparte kamers
 • (een deel van) Het huis tijdelijk gebruiken als werkplek of verkoopsruimte als dat tijdelijk gebruik of tijdelijke gebruikswijziging maar maximum 90 dagen per jaar plaatsvindt
 • Opdelen van het huis in een woonplek met zorgwoning (kangoeroewoning), zonder constructieve werken
 • Het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de tuin of langs het huis, bijvoorbeeld: garage, carport, tuinhuis, poolhouse, serre. Opgelet: hier gelden exacte voorwaarden voor.
 • De meest noodzakelijke toegangen en opritten naar het huis (behalve parkeerplaatsen)
 • Niet-overdekte constructies zoals zwembaden, vijvers, terrassen, als ze allemaal samen niet meer dan maximum 80m² plaats innemen zijn en in de zijtuin of achtertuin liggen.
 • Zonnepanelen en schotelantennes (onder voorwaarden!)
 • Aanplanten van bomen (op 2m van de perceelsgrens) en hagen (op 50cm van de perceelsgrens). Het vellen van bomen die minimum 1m omtrek hebben en 1m of hoger zijn is vergunningsplichtig, ontbossen is altijd vergunningsplichtig en dan moet je ook compenseren.
 • Plaatsen van kleine constructies zoals brievenbus, barbecue, speeltoestel of tuinornamenten is vrijgesteld van bouwvergunning (onder voorwaarden!)
 • Opslaan van materiaal met een maximum van 10m³, stallen van kampeerwagen achter de woning (niet bewoond!).
 • Niet-aanmerkelijke reliëfwijzigingen aan het bouwterrein of perceel, gebruikelijke ondergrondse constructies zoals regenwaterput, brandstoftank of aansluitingen leidingen.
 • Slopen van bouwwerken waarvoor er voor de oprichting er van geen vergunningsplicht geldt of dat geen bouwkundig erfgoed is en daarbij niet groter is dan 100m² en geen bijzonder belang heeft.

 

Voorwaarden voor vrijstelling bouwvergunning

De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van bouwvergunning kun je terugvinden onder het hoofdstuk Stedenbouwkundige Vergunningsplicht op de site Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid.

 

 

Voor welke werken geldt een meldingsplicht?

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in